வகை சதுர தர்பூசணி

தர்பூசணி மிகவும் பிரத்யேக வகைகள் ஒரு தேர்வு
சதுர தர்பூசணி

தர்பூசணி மிகவும் பிரத்யேக வகைகள் ஒரு தேர்வு

ஒருவேளை, குழந்தை பருவத்திலிருந்தே, அனைவருக்கும் ஒரு தர்பூசணி போன்ற ஒரு தாகமாகவும் பெரிய பெர்ரிக்கும் தெரியும். மேலும், பெரும்பாலும், இந்த தாவரத்தின் பெயரைக் கேட்டதும், பெரும்பான்மையான மக்கள் சிவப்பு தாகமாக மாமிசத்தை கருப்பு விதைகளுடன் கற்பனை செய்கிறார்கள், பச்சை தலாம் கொண்டு கட்டமைக்கப்படுகிறார்கள். இந்த பெர்ரியின் மிகவும் பொதுவான வகை இது - அஸ்ட்ரகான்.

மேலும் படிக்க
Загрузка...
சதுர தர்பூசணி

தர்பூசணி மிகவும் பிரத்யேக வகைகள் ஒரு தேர்வு

ஒருவேளை, குழந்தை பருவத்திலிருந்தே, அனைவருக்கும் ஒரு தர்பூசணி போன்ற ஒரு தாகமாகவும் பெரிய பெர்ரிக்கும் தெரியும். மேலும், பெரும்பாலும், இந்த தாவரத்தின் பெயரைக் கேட்டதும், பெரும்பான்மையான மக்கள் சிவப்பு தாகமாக மாமிசத்தை கருப்பு விதைகளுடன் கற்பனை செய்கிறார்கள், பச்சை தலாம் கொண்டு கட்டமைக்கப்படுகிறார்கள். இந்த பெர்ரியின் மிகவும் பொதுவான வகை இது - அஸ்ட்ரகான்.
மேலும் படிக்க
Загрузка...