வகை ஃபிகஸ் பெஞ்சாமினா

உட்புற தாவரங்களின் நோய்கள் மற்றும் பூச்சிகளின் முக்கிய வகைகளான ஃபிகஸை எவ்வாறு குணப்படுத்துவது
ஃபிகஸ் பெஞ்சாமினா

உட்புற தாவரங்களின் நோய்கள் மற்றும் பூச்சிகளின் முக்கிய வகைகளான ஃபிகஸை எவ்வாறு குணப்படுத்துவது

பெஞ்சமின் ஃபிகஸ் ஒரு பசுமையான மல்பெரி குடும்பம். இயற்கையில், ஆலை 25 மீட்டர் உயரத்தை அடைகிறது. இந்தியா, சீனா, தென்கிழக்கு ஆசியா, பிலிப்பைன்ஸ் மற்றும் வடக்கு ஆஸ்திரேலியா - ஃபிகஸ் ஒரு சூடான மற்றும் ஈரப்பதமான காலநிலைக்கு பழக்கமாக உள்ளது. ஆங்கில தாவரவியலாளர் பெஞ்சமின் ஜாக்சனின் நினைவாக இந்த ஆலைக்கு அதன் பெயர் வந்தது.

மேலும் படிக்க
Загрузка...
ஃபிகஸ் பெஞ்சாமினா

பெஞ்சமின் ஃபிகஸ், ஆலைக்கான வீட்டு பராமரிப்பு

ஃபிகஸ் பெஞ்சமின் ஒரு குடும்ப தாயாக பலரால் கருதப்படுகிறது, மேலும் இது குறிப்பாக ஆடம்பரமாக வளரும் வீடு பாதுகாப்பாக கருதப்படுகிறது. இருப்பினும், உட்புற தாவரங்களை விரும்புவோர் நல்ல வளர்ச்சிக்கு ஆலைக்கு சரியான நேரத்தில் மற்றும் சரியான பராமரிப்பு தேவை என்பதை அறிவார்கள். ஃபிகஸை எவ்வாறு பராமரிப்பது மற்றும் அதை வெற்றிகரமாக பெருக்குவது எப்படி என்பதை கீழே விவரிப்போம்.
மேலும் படிக்க
ஃபிகஸ் பெஞ்சாமினா

உட்புற தாவரங்களின் நோய்கள் மற்றும் பூச்சிகளின் முக்கிய வகைகளான ஃபிகஸை எவ்வாறு குணப்படுத்துவது

பெஞ்சமின் ஃபிகஸ் ஒரு பசுமையான மல்பெரி குடும்பம். இயற்கையில், ஆலை 25 மீட்டர் உயரத்தை அடைகிறது. இந்தியா, சீனா, தென்கிழக்கு ஆசியா, பிலிப்பைன்ஸ் மற்றும் வடக்கு ஆஸ்திரேலியா - ஃபிகஸ் ஒரு சூடான மற்றும் ஈரப்பதமான காலநிலைக்கு பழக்கமாக உள்ளது. ஆங்கில தாவரவியலாளர் பெஞ்சமின் ஜாக்சனின் நினைவாக இந்த ஆலைக்கு அதன் பெயர் வந்தது.
மேலும் படிக்க
Загрузка...