வகை மாடுகளின் இறைச்சி இனங்கள்

பசுக்களின் இறைச்சி திசையின் சிறந்த இனங்கள்
மாடுகளின் இறைச்சி இனங்கள்

பசுக்களின் இறைச்சி திசையின் சிறந்த இனங்கள்

மாட்டிறைச்சி என்பது ஒரு நபருக்கு இன்றியமையாத ஆற்றல் மூலமாகும், ஏனெனில் இந்த இறைச்சி தான் அத்தியாவசிய சுவடு கூறுகள் மற்றும் வைட்டமின்களுக்கான உடலின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்கிறது. இறைச்சி இனங்களின் பசுக்கள் மற்றும் காளைகள், ஒரு விதியாக, மிகப் பெரியவை, அவை விரைவாக வளர்கின்றன, அவற்றின் இறைச்சியில் கலோரிகள் அதிகம். இறைச்சி மாடுகள் கிட்டத்தட்ட பால் கொடுப்பதில்லை, மேலும் பால் அல்லது இறைச்சி மற்றும் பால் பகுதிகளின் பெண்களை விட எடை அதிகரிக்கும்.

மேலும் படிக்க
Загрузка...
மாடுகளின் இறைச்சி இனங்கள்

பசுக்களின் இறைச்சி திசையின் சிறந்த இனங்கள்

மாட்டிறைச்சி என்பது ஒரு நபருக்கு இன்றியமையாத ஆற்றல் மூலமாகும், ஏனெனில் இந்த இறைச்சி தான் அத்தியாவசிய சுவடு கூறுகள் மற்றும் வைட்டமின்களுக்கான உடலின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்கிறது. இறைச்சி இனங்களின் பசுக்கள் மற்றும் காளைகள், ஒரு விதியாக, மிகப் பெரியவை, அவை விரைவாக வளர்கின்றன, அவற்றின் இறைச்சியில் கலோரிகள் அதிகம். இறைச்சி மாடுகள் கிட்டத்தட்ட பால் கொடுப்பதில்லை, மேலும் பால் அல்லது இறைச்சி மற்றும் பால் பகுதிகளின் பெண்களை விட எடை அதிகரிக்கும்.
மேலும் படிக்க
Загрузка...