வகை பிளாக்பெர்ரி ரூபன்

பிளாக்பெர்ரி பழுதுபார்க்கும் பிரபலமான வகைகள்
பிளாக்பெர்ரி ரூபன்

பிளாக்பெர்ரி பழுதுபார்க்கும் பிரபலமான வகைகள்

இன்று, தோட்டக்காரர்கள் அதிகளவில் பிளாக்பெர்ரி ரெமண்டன்ட் வகைகளை ஆர்வத்துடன் பார்க்கிறார்கள். இந்த புதர்கள் வசந்த காலத்தில் குளிர்கால உறைபனி மற்றும் வசந்த உறைபனிகளைப் பற்றி பயப்படுவதில்லை, அவற்றின் குளிர்காலத்தைப் பற்றி கவலைப்பட வேண்டியதில்லை மற்றும் தங்குமிடம் செய்ய வேண்டும். குளிர்காலத்தில், மண்ணின் மேற்பரப்பிற்கு மேலே உள்ள அனைத்து பகுதிகளும் துண்டிக்கப்பட்டு, வேர் அமைப்பை மட்டுமே விட்டு விடுகின்றன. இது கொறித்துண்ணிகளைப் பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் மற்றும் தாவரத்தை ரசாயனங்களுடன் சிகிச்சையளிக்க வேண்டாம், இது பெர்ரிகளின் சுற்றுச்சூழல் பண்புகளில் சாதகமான விளைவைக் கொண்டுள்ளது.

மேலும் படிக்க
Загрузка...
பிளாக்பெர்ரி ரூபன்

பிளாக்பெர்ரி பழுதுபார்க்கும் பிரபலமான வகைகள்

இன்று, தோட்டக்காரர்கள் அதிகளவில் பிளாக்பெர்ரி ரெமண்டன்ட் வகைகளை ஆர்வத்துடன் பார்க்கிறார்கள். இந்த புதர்கள் வசந்த காலத்தில் குளிர்கால உறைபனி மற்றும் வசந்த உறைபனிகளைப் பற்றி பயப்படுவதில்லை, அவற்றின் குளிர்காலத்தைப் பற்றி கவலைப்பட வேண்டியதில்லை மற்றும் தங்குமிடம் செய்ய வேண்டும். குளிர்காலத்தில், மண்ணின் மேற்பரப்பிற்கு மேலே உள்ள அனைத்து பகுதிகளும் துண்டிக்கப்பட்டு, வேர் அமைப்பை மட்டுமே விட்டு விடுகின்றன. இது கொறித்துண்ணிகளைப் பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் மற்றும் தாவரத்தை ரசாயனங்களுடன் சிகிச்சையளிக்க வேண்டாம், இது பெர்ரிகளின் சுற்றுச்சூழல் பண்புகளில் சாதகமான விளைவைக் கொண்டுள்ளது.
மேலும் படிக்க
Загрузка...