வகை விதை

ஸ்கார்ஃபிகேஷன் செயல்முறை: அது என்ன, விதைகளை சரியாக ஸ்கார்ஃப் செய்வது எப்படி
விதை

ஸ்கார்ஃபிகேஷன் செயல்முறை: அது என்ன, விதைகளை சரியாக ஸ்கார்ஃப் செய்வது எப்படி

அமெச்சூர் தோட்டக்கலையில், விதைகள் பெரும்பாலும் தாவரங்களை வளர்க்கப் பயன்படுகின்றன. அவற்றின் முளைப்பு மற்றும் சரியான வளர்ச்சியை அதிகரிக்க, ஸ்கார்ஃபிகேஷன் பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது, எனவே ஒவ்வொரு தோட்டக்காரரும் அது என்ன, இந்த முறையை எவ்வாறு சரியாகச் செய்வது என்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஸ்கார்ஃபிகேஷன் என்றால் என்ன? விதை ஸ்கார்பிஃபிகேஷன் என்பது மேல் கடின ஷெல்லுக்கு சற்று மேலோட்டமான சேதமாகும்.

மேலும் படிக்க
Загрузка...
விதை

ஸ்கார்ஃபிகேஷன் செயல்முறை: அது என்ன, விதைகளை சரியாக ஸ்கார்ஃப் செய்வது எப்படி

அமெச்சூர் தோட்டக்கலையில், விதைகள் பெரும்பாலும் தாவரங்களை வளர்க்கப் பயன்படுகின்றன. அவற்றின் முளைப்பு மற்றும் சரியான வளர்ச்சியை அதிகரிக்க, ஸ்கார்ஃபிகேஷன் பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது, எனவே ஒவ்வொரு தோட்டக்காரரும் அது என்ன, இந்த முறையை எவ்வாறு சரியாகச் செய்வது என்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஸ்கார்ஃபிகேஷன் என்றால் என்ன? விதை ஸ்கார்பிஃபிகேஷன் என்பது மேல் கடின ஷெல்லுக்கு சற்று மேலோட்டமான சேதமாகும்.
மேலும் படிக்க
விதை

ஸ்ட்ரேடிஃபிகேஷன் மற்றும் அதன் வகை என்ன?

"ஸ்ட்ரேடிஃபிகேஷன்" என்ற வார்த்தை சில சமயங்களில் அதன் ஒலி மட்டுமே பயமாக இருக்கிறது, இது அறிவியல் ரீதியாக ஒலிக்கும். இருப்பினும், ஒவ்வொரு அனுபவம் வாய்ந்த மற்றும் தீவிரமான கோடைகால குடியிருப்பாளர், தோட்டக்காரர் அல்லது பூக்கடைக்காரர் விரைவில் அல்லது பின்னர் நடைமுறையில் இந்த செயல்முறையை எதிர்கொள்கின்றனர். விதைகளை உடைத்து, ஒழுங்காக எவ்வாறு நடத்த வேண்டும் என்பதைப் பார்ப்போம். உனக்கு தெரியுமா?
மேலும் படிக்க
Загрузка...