வகை பனி திணி

நீங்களே பனி திணி: உங்கள் சொந்த பனி அகற்றும் கருவிகளை உருவாக்கும்போது நீங்கள் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியது
பனி திணி

நீங்களே பனி திணி: உங்கள் சொந்த பனி அகற்றும் கருவிகளை உருவாக்கும்போது நீங்கள் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியது

வீழ்ந்த பனி பொதுவாக ஒரு நல்ல மனநிலையையும், அழகான நிலப்பரப்புகளையும் ... தனியார் வீடுகளின் உரிமையாளர்களுக்கான கூடுதல் முயற்சிகளையும் கொண்டுவருகிறது. அதன் மிகுதியானது முற்றத்தை சுற்றி வருவதும், காரை விட்டு வெளியேறுவதும், பொதுவாக அறையை விட்டு வெளியேறுவதும் கடினம். எனவே, குளிர்காலத்தில், தனியார் துறையில் வசிப்பவர்கள் அல்லது கோடைகால குடியிருப்பாளர்களுக்கு ஒரு பனி திணி முக்கிய கருவியாக மாறும்.

மேலும் படிக்க
Загрузка...
பனி திணி

நீங்களே பனி திணி: உங்கள் சொந்த பனி அகற்றும் கருவிகளை உருவாக்கும்போது நீங்கள் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியது

வீழ்ந்த பனி பொதுவாக ஒரு நல்ல மனநிலையையும், அழகான நிலப்பரப்புகளையும் ... தனியார் வீடுகளின் உரிமையாளர்களுக்கான கூடுதல் முயற்சிகளையும் கொண்டுவருகிறது. அதன் மிகுதியானது முற்றத்தை சுற்றி வருவதும், காரை விட்டு வெளியேறுவதும், பொதுவாக அறையை விட்டு வெளியேறுவதும் கடினம். எனவே, குளிர்காலத்தில், தனியார் துறையில் வசிப்பவர்கள் அல்லது கோடைகால குடியிருப்பாளர்களுக்கு ஒரு பனி திணி முக்கிய கருவியாக மாறும்.
மேலும் படிக்க
Загрузка...