வகை ஓட்ஸ்

ஓட்ஸை பச்சை எருவாக விதைப்பது எப்படி
ஓட்ஸ்

ஓட்ஸை பச்சை எருவாக விதைப்பது எப்படி

திறமையான வேளாண்மை என்பது ஒரு முழு அறிவியல். ஒரு பெரிய நிலத்தை வாங்குவதும், அதில் சில பயிர்களை நடவு செய்வதும் நல்ல அறுவடை பெறுவதையும், நிறைய பணம் சம்பாதிப்பதையும் அர்த்தப்படுத்துவதில்லை. வேளாண்-தொழில்துறை வளாகத்தில், ஒவ்வொரு விவரமும் விவரமும் முக்கியம், ஏனென்றால் தாவரங்கள் மற்றும் பயிர்களுக்கு ஒரு சிறப்பு அணுகுமுறை மற்றும் கவனிப்பு தேவைப்படுகிறது, மேலும் அவை வளர்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டிற்கான ஊட்டச்சத்துக்களை வழங்கும் நிலம், கருவுற்றிருக்க வேண்டும் மற்றும் நேரடி கலாச்சாரங்களை விட குறைவாக செயல்படுத்தப்பட வேண்டும்.

மேலும் படிக்க
Загрузка...
ஓட்ஸ்

ஓட்ஸை பச்சை எருவாக விதைப்பது எப்படி

திறமையான வேளாண்மை என்பது ஒரு முழு அறிவியல். ஒரு பெரிய நிலத்தை வாங்குவதும், அதில் சில பயிர்களை நடவு செய்வதும் நல்ல அறுவடை பெறுவதையும், நிறைய பணம் சம்பாதிப்பதையும் அர்த்தப்படுத்துவதில்லை. வேளாண்-தொழில்துறை வளாகத்தில், ஒவ்வொரு விவரமும் விவரமும் முக்கியம், ஏனென்றால் தாவரங்கள் மற்றும் பயிர்களுக்கு ஒரு சிறப்பு அணுகுமுறை மற்றும் கவனிப்பு தேவைப்படுகிறது, மேலும் அவை வளர்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டிற்கான ஊட்டச்சத்துக்களை வழங்கும் நிலம், கருவுற்றிருக்க வேண்டும் மற்றும் நேரடி கலாச்சாரங்களை விட குறைவாக செயல்படுத்தப்பட வேண்டும்.
மேலும் படிக்க
ஓட்ஸ்

ஓட்ஸ் ஒரு காபி தண்ணீர்: எது பயனுள்ளது, என்ன நடத்துகிறது, எப்படி தயாரிப்பது மற்றும் எடுத்துக்கொள்வது

பண்டைய கிரேக்க தத்துவஞானிகளும் குணப்படுத்துபவர்களும் தினமும் ஓட்ஸ் குழம்பு வரவேற்புக்கு அழைப்பு விடுத்தனர். மருத்துவ விஞ்ஞானத்தின் நிறுவனர், ஹிப்போகிரேட்ஸ், ஒரு தெளிவற்ற ஆலைக்கு அசாதாரண சக்தி உள்ளது, பல வியாதிகளை குணப்படுத்துகிறது, அனைத்து உறுப்புகளின் செயல்பாட்டை மேம்படுத்துகிறது, நோய்களுக்கு எதிர்ப்பை உருவாக்குகிறது மற்றும் வீக்கத்தை நீக்குகிறது.
மேலும் படிக்க
Загрузка...