வகை பெட்டுனியா

வீட்டில் வளரும் பெட்டூனியாக்கள்
பெட்டுனியா

வீட்டில் வளரும் பெட்டூனியாக்கள்

உட்புற தாவரங்களின் கிட்டத்தட்ட அனைத்து காதலர்களும் ஒன்றுமில்லாத பெட்டூனியாக்களை அறிந்திருக்கிறார்கள். இது பெரும்பாலும் பூங்காக்கள், சதுரங்கள், பால்கனிகள் மற்றும் லாக்ஜியாக்களில் காணப்படுகிறது. திறந்தவெளியில் பொதுவாக எளிய பெட்டூனியா நடப்படுகிறது. காற்று அல்லது மழையின் செல்வாக்கின் கீழ் உள்ள டெர்ரி வகைகள் விரைவாக மங்கி, அவற்றின் அழகை இழக்கின்றன. வீட்டில் பெட்டூனியாக்களை வளர்ப்பது மற்றும் அவளைப் பராமரிப்பது எளிதானது; நீங்கள் சில விதிகளைப் பின்பற்ற வேண்டும்.

மேலும் படிக்க
Загрузка...
பெட்டுனியா

வீட்டில் வளரும் பெட்டூனியாக்கள்

உட்புற தாவரங்களின் கிட்டத்தட்ட அனைத்து காதலர்களும் ஒன்றுமில்லாத பெட்டூனியாக்களை அறிந்திருக்கிறார்கள். இது பெரும்பாலும் பூங்காக்கள், சதுரங்கள், பால்கனிகள் மற்றும் லாக்ஜியாக்களில் காணப்படுகிறது. திறந்தவெளியில் பொதுவாக எளிய பெட்டூனியா நடப்படுகிறது. காற்று அல்லது மழையின் செல்வாக்கின் கீழ் உள்ள டெர்ரி வகைகள் விரைவாக மங்கி, அவற்றின் அழகை இழக்கின்றன. வீட்டில் பெட்டூனியாக்களை வளர்ப்பது மற்றும் அவளைப் பராமரிப்பது எளிதானது; நீங்கள் சில விதிகளைப் பின்பற்ற வேண்டும்.
மேலும் படிக்க
பெட்டுனியா

பெட்டூனியா உர ரகசியங்கள்: ஏராளமான பூக்களுக்கு ஒரு செடிக்கு உணவளிப்பது எப்படி

வசந்த காலத்திலும் கோடைகாலத்திலும் உங்கள் கண்களை அழகாகப் பிரியப்படுத்த விரும்புகிறீர்கள், உங்கள் முற்றத்தையும், பால்கனியையும், ஜன்னல் சன்னலையும் பூக்களால் அலங்கரிக்கவும், உங்களைச் சுற்றி ஆறுதலையும், அழகை ரசிக்கவும் விரும்புகிறீர்கள். ஏராளமான தாவர இனங்கள் உள்ளன. அவற்றை நீங்களே வளர்க்கலாம் அல்லது தொட்டிகளில் நடலாம். அதன் பன்முகத்தன்மையில் முதல் இடம், வண்ணம் மற்றும் அழகின் பணக்கார தட்டு பெட்டூனியா ஆகும்.
மேலும் படிக்க
Загрузка...