லெமோங்ராஸ் சீன

சீன ஸ்கிசந்த்ராவின் மருத்துவ குணங்கள், சிவப்பு பெர்ரிகளின் நன்மைகள் மற்றும் தீங்கு

சீன ஸ்கிசாண்ட்ரா என்பது வற்றாத லிக்னியஸ் இலையுதிர் மற்றும் ஏறும் தாவரமாகும், இது ஸ்கிசாண்ட்ரா குடும்பத்திலிருந்து ஒரு கொடியை அதன் வடிவத்தில் ஒத்திருக்கிறது. ஆலையின் நாட்டுப்புறப் பெயர்களில், பின்வருவனவற்றை வேறுபடுத்தி அறியலாம்: சீன ஷிஸ்ஸந்திரா, மஞ்சூரியன் மாக்னோலியா கொடியை அல்லது "ஐந்து சுவைகளை கொண்ட பெர்ரி". Schizandra சீன மருத்துவ பண்புகள் மற்றும் அதன் பயன்பாடு எந்த முரண்பாடுகள் உள்ளன என்பதை, நாம் இன்னும் விரிவாக சொல்ல வேண்டும்.
மேலும் படிக்க