திராட்சை வகைகள் பவ்லோவ்ஸ்கி

திராட்சை பயிர்களின் அமெச்சூர் தேர்வின் சாதனைகள்: வகைகள் ஈ.ஜி.பாவ்லோவ்ஸ்கி

திராட்சை ரசிகர்கள் ஒரு நல்ல திராட்சை வகையை கண்டுபிடிப்பது மட்டுமல்லாமல், அவற்றை மேம்படுத்தவும், புதர்களின் நிலைத்தன்மையையும் பயிரின் தரத்தையும் சிறந்த குறிகாட்டிகளுக்கு கொண்டு வருகின்றனர். Одним из самых известных любителей селекционировать виноградные сорта является Е.Г.Павловский, который является автором свыше 40 известных на сегодня сортов.
மேலும் படிக்க