வகை உருளைக்கிழங்கு நடவு

சந்திர நாட்காட்டியின் படி மே மாதத்தில் விவசாய பணிகள்.
உருளைக்கிழங்கு நடவு

சந்திர நாட்காட்டியின் படி மே மாதத்தில் விவசாய பணிகள்.

தற்போதைய கட்டுரையைப் படியுங்கள்: மே 2018 க்கான தோட்டக்காரரின் தோட்டக்காரர்களின் சந்திர நாட்காட்டி. சந்திர நாட்காட்டியின் பரிந்துரைகளுக்கு ஏற்ப விவசாய வேலைகளை மேற்கொள்வது ஒரு பெரிய பயிரை வளர்ப்பது மட்டுமல்லாமல், இயற்கையோடு இணக்கமாகவும் இருக்க உதவுகிறது. ராசியின் அறிகுறிகளுக்கு ஏற்ப சந்திர கட்டங்களை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளும் சந்திர நாட்காட்டி, விதைப்பு மற்றும் பிற விவசாய வேலைகளை உகந்ததாக மேற்கொள்ள உதவுகிறது.

மேலும் படிக்க
Загрузка...
உருளைக்கிழங்கு நடவு

உருளைக்கிழங்கிற்கு சைடராட்டாவை என்ன தேர்வு செய்வது

ஒவ்வொரு தோட்டக்காரரும் தோட்டத்தில் வளர்க்கப்படும் காய்கறிகள் சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்ததாக இருக்க வேண்டும் என்று உறுதியாக நம்புகிறார்கள். எனவே, பலர் தங்கள் தோட்டங்களில் ரசாயன உரங்களைப் பயன்படுத்துவதில்லை. ஒரு நல்ல உருளைக்கிழங்கு அறுவடைக்கு மண் குறைந்துவிடாமல் இருப்பது மிகவும் முக்கியம். இது முக்கியம்! உருளைக்கிழங்கு ஒரே இடத்தில் 4 ஆண்டுகள் வளரலாம். அதன் பிறகு, உருளைக்கிழங்கின் தரையிறக்கத்தை மாற்ற வேண்டும்.
மேலும் படிக்க
உருளைக்கிழங்கு நடவு

சந்திர நாட்காட்டியின் படி மே மாதத்தில் விவசாய பணிகள்.

தற்போதைய கட்டுரையைப் படியுங்கள்: மே 2018 க்கான தோட்டக்காரரின் தோட்டக்காரர்களின் சந்திர நாட்காட்டி. சந்திர நாட்காட்டியின் பரிந்துரைகளுக்கு ஏற்ப விவசாய வேலைகளை மேற்கொள்வது ஒரு பெரிய பயிரை வளர்ப்பது மட்டுமல்லாமல், இயற்கையோடு இணக்கமாகவும் இருக்க உதவுகிறது. ராசியின் அறிகுறிகளுக்கு ஏற்ப சந்திர கட்டங்களை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளும் சந்திர நாட்காட்டி, விதைப்பு மற்றும் பிற விவசாய வேலைகளை உகந்ததாக மேற்கொள்ள உதவுகிறது.
மேலும் படிக்க
Загрузка...