வகை Coleus

வீட்டில் கோலெஸ் கவனிப்பு
Coleus

வீட்டில் கோலெஸ் கவனிப்பு

கோலியஸ் (லத்தீன் மொழியிலிருந்து. "கோலியஸ்" - "வழக்கு") என்பது ஒரு வற்றாத, பசுமையான, புதர் செடியாகும், இது அதன் பிரகாசமான இலைகளுக்கு வளர்க்கப்படுகிறது. இது ஆப்பிரிக்கா மற்றும் ஆசியாவின் வெப்பமண்டல பகுதிகளிலிருந்து வருகிறது, இது பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் ஐரோப்பாவிற்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. உனக்கு தெரியுமா? கோலஸ் அதன் தண்டுகள் மற்றும் இலைகளை நெட்டில்ஸுடன் ஒத்திருப்பதால் "தொட்டால் எரிச்சலூட்டுகிற ஒருவகை செடி" என்றும் அழைக்கப்படுகிறது; மற்றும் "ஏழை குரோட்டன்" - குரோட்டனுக்கு ஒத்த மாறுபட்ட நிறம் மற்றும் ஒப்பீட்டளவில் மலிவான தன்மை காரணமாக.

மேலும் படிக்க
Загрузка...
Coleus

வீட்டில் கோலெஸ் கவனிப்பு

கோலியஸ் (லத்தீன் மொழியிலிருந்து. "கோலியஸ்" - "வழக்கு") என்பது ஒரு வற்றாத, பசுமையான, புதர் செடியாகும், இது அதன் பிரகாசமான இலைகளுக்கு வளர்க்கப்படுகிறது. இது ஆப்பிரிக்கா மற்றும் ஆசியாவின் வெப்பமண்டல பகுதிகளிலிருந்து வருகிறது, இது பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் ஐரோப்பாவிற்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. உனக்கு தெரியுமா? கோலஸ் அதன் தண்டுகள் மற்றும் இலைகளை நெட்டில்ஸுடன் ஒத்திருப்பதால் "தொட்டால் எரிச்சலூட்டுகிற ஒருவகை செடி" என்றும் அழைக்கப்படுகிறது; மற்றும் "ஏழை குரோட்டன்" - குரோட்டனுக்கு ஒத்த மாறுபட்ட நிறம் மற்றும் ஒப்பீட்டளவில் மலிவான தன்மை காரணமாக.
மேலும் படிக்க
Coleus

திறந்த நிலத்தில் நடவு செய்வதற்கான கோலஸ் வகைகளின் விளக்கம்

கோலியஸ் ஒரு புல் மற்றும் சப்ஷ்ரப் தாவரங்கள், தோட்டக்காரர்களால் அலங்கார தோற்றத்திற்காக போற்றப்படுகிறது. இலைகள், நிழல்கள் மற்றும் வடிவங்களின் வண்ணத்தின் பன்முகத்தன்மை மற்றும் அவற்றின் அசாதாரண வடிவம், கோலியஸை இயற்கை வடிவமைப்பில் இன்றியமையாததாக ஆக்குகின்றன. டிராகன் பிளாக் கோலியஸ் பிளாக் டிராகன் என்பது மிகவும் மர்மமான வகையாகும்.
மேலும் படிக்க
Загрузка...