வகை அஸ்பாரகஸ் மருத்துவ

அஸ்பாரகஸின் பயனுள்ள பண்புகள்: பயன்பாடு மற்றும் முரண்பாடுகள்
அஸ்பாரகஸ் மருத்துவ

அஸ்பாரகஸின் பயனுள்ள பண்புகள்: பயன்பாடு மற்றும் முரண்பாடுகள்

அஸ்பாரகஸ் என்பது அஸ்பாரகஸின் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஒரு வற்றாத தாவரமாகும். இந்த ஆலை நீளமான, தாகமாக, அடர்த்தியான தளிர்களை வெவ்வேறு நிழல்களின் சிறிய ஊசி வடிவ இலைகளுடன் உருவாக்குகிறது - வெண்மை, வெளிர் இளஞ்சிவப்பு, பச்சை, சற்று ஊதா. வேர் அமைப்பு தடிமனான, நீண்ட வேர்களைக் கொண்டுள்ளது. தாவரத்தின் கலவை மற்றும் குணங்கள் காரணமாக, இது பாரம்பரிய மருத்துவத்தின் சமையல் குறிப்புகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க
Загрузка...
அஸ்பாரகஸ் மருத்துவ

அஸ்பாரகஸின் பயனுள்ள பண்புகள்: பயன்பாடு மற்றும் முரண்பாடுகள்

அஸ்பாரகஸ் என்பது அஸ்பாரகஸின் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஒரு வற்றாத தாவரமாகும். இந்த ஆலை நீளமான, தாகமாக, அடர்த்தியான தளிர்களை வெவ்வேறு நிழல்களின் சிறிய ஊசி வடிவ இலைகளுடன் உருவாக்குகிறது - வெண்மை, வெளிர் இளஞ்சிவப்பு, பச்சை, சற்று ஊதா. வேர் அமைப்பு தடிமனான, நீண்ட வேர்களைக் கொண்டுள்ளது. தாவரத்தின் கலவை மற்றும் குணங்கள் காரணமாக, இது பாரம்பரிய மருத்துவத்தின் சமையல் குறிப்புகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
மேலும் படிக்க
Загрузка...