வகை ஃபஸூரியம்

எனது பகுதியில் கோரோப்ஸிஸ் வளர்ப்பது எப்படி
ஃபஸூரியம்

எனது பகுதியில் கோரோப்ஸிஸ் வளர்ப்பது எப்படி

மலர் கோரோப்ஸிஸ் ஒரு சிறிய சூரியகாந்தி அல்லது கெமோமில் என விளக்கத்தால் விவரிக்கப்படுகிறது. இந்த வற்றாத ஆலை ஈரப்பதமின்மையை பொறுத்துக்கொள்கிறது மற்றும் முதல் உறைபனி வரை பூக்கும். கொரியோப்சிஸ் ஆப்பிரிக்கா, வட அமெரிக்கா மற்றும் ஹவாய் வெப்பமண்டலங்களின் தாயகமாகும். ஆலை நீளம் 1 மீ வரை வளரும். விட்டம் கொண்ட அழகான பூக்கள் 10 செ.மீ வரை வளரும்.

மேலும் படிக்க
Загрузка...
ஃபஸூரியம்

அஜீலாக்களின் முக்கிய நோய்கள் மற்றும் அவற்றின் சிகிச்சை

ஆஸலேயா (லத்தீன் ஏஸலே) என்பது ஹீதர் குடும்பத்தின் இனவிருத்தி ரோதோடென்ரான் என்பதன் ஒரு மிக அழகிய ஆலை. மலர் காதலர்கள் பிரகாசமான பச்சை இலைகளுடன் அதன் ஏராளமான, பசுமையான பூக்களின் மாறுபாட்டைப் பாராட்டுகிறார்கள். இருப்பினும், அஸெலேயா அதன் உரிமையாளர்களை தாக்கக்கூடும், பெருமளவிலான நோய்கள் மற்றும் பூச்சி படையெடுப்பிற்கு உட்படுத்தப்படுகிறது.
மேலும் படிக்க
ஃபஸூரியம்

எனது பகுதியில் கோரோப்ஸிஸ் வளர்ப்பது எப்படி

மலர் கோரோப்ஸிஸ் ஒரு சிறிய சூரியகாந்தி அல்லது கெமோமில் என விளக்கத்தால் விவரிக்கப்படுகிறது. இந்த வற்றாத ஆலை ஈரப்பதமின்மையை பொறுத்துக்கொள்கிறது மற்றும் முதல் உறைபனி வரை பூக்கும். கொரியோப்சிஸ் ஆப்பிரிக்கா, வட அமெரிக்கா மற்றும் ஹவாய் வெப்பமண்டலங்களின் தாயகமாகும். ஆலை நீளம் 1 மீ வரை வளரும். விட்டம் கொண்ட அழகான பூக்கள் 10 செ.மீ வரை வளரும்.
மேலும் படிக்க
Загрузка...