வகை ஸ்பைரியா நடவு

டன்பர்கியாவின் மிகவும் பொதுவான வகைகள்
Thunberg

டன்பர்கியாவின் மிகவும் பொதுவான வகைகள்

டன்பெர்கியா அகந்தா குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர். இது மிகவும் ஏராளமானது, மேலும் அதில் புதர் மற்றும் லியானா வடிவங்கள் இரண்டையும் காணலாம். மொத்தத்தில், சுமார் இருநூறு இனங்கள் உள்ளன, டன்பர்கியாவின் பிறப்பிடம் ஆப்பிரிக்கா, மடகாஸ்கர் மற்றும் தெற்கு ஆசியாவின் வெப்பமண்டலங்கள் ஆகும். உங்களுக்குத் தெரியுமா? பிரபல ஸ்வீடிஷ் இயற்கை ஆர்வலரும் ஜப்பான் மற்றும் தென்னாப்பிரிக்காவின் ஆய்வாளருமான கார்ல் பீட்டர் துன்பெர்க்கின் நினைவாக இந்த மலர் அதன் பெயரைப் பெற்றது.

மேலும் படிக்க
ஸ்பைரியா நடவு

சாம்பல் ஸ்பைராவை எப்போது, ​​எப்படி நடவு செய்வது, புதர்களை பராமரிப்பதற்கான விதிகள்

ஸ்பைரியா இனமானது இயற்கை வடிவமைப்பிற்கான இயற்கையின் மதிப்புமிக்க பரிசு. இந்த இனத்தின் ஒவ்வொரு உறுப்பினரும் ஆச்சரியப்பட வேண்டிய ஒன்று உள்ளது: புஷ் வடிவம், கிளைகளின் நிறம், இலைகள், மஞ்சரிகளின் வடிவம் மற்றும் நிறம். மிகவும் வேகமான தோட்டக்காரர் தனது தேவைகளை பூர்த்தி செய்யும் பலவகைகளைக் கண்டுபிடிப்பார். ஸ்பைரியா சாம்பல் டச்சாவில் ஒரு ஸ்பைரியாவை நடவு செய்வது அதன் விரைவான வளர்ச்சி மற்றும் நீண்ட பூக்கும் (ஒன்றரை மாதங்கள் வரை) குறிப்பிடத்தக்க ஒரு புதர் ஆகும்.
மேலும் படிக்க