வகை சோம்பு

ஏன் கோழிகள் ஒருவருக்கொருவர் பெக்
கோழி வளர்ப்பு

ஏன் கோழிகள் ஒருவருக்கொருவர் பெக்

பறவைகளில் கடிப்பது என்பது பாதகமான வெளிப்புற நிலைமைகளுக்கு எதிர்வினையாக நிகழும் நடத்தை விலகல் ஆகும். கடித்தல் வயதுவந்த கோழிகளில் மட்டுமல்ல, கோழிகளிலும் ஏற்படலாம். வழக்கமாக, பலவீனமான நபர் கடித்தால் பாதிக்கப்படுவார், அதே நேரத்தில் ஒரு தாக்குதல் பறவையின் ஆக்கிரமிப்பு விரைவாக மீதமுள்ள பறவைகளுக்கும் பரவுகிறது, இது பாதிக்கப்பட்டவர் மீது பாரிய தாக்குதலுக்கு வழிவகுக்கிறது.

மேலும் படிக்க
சோம்பு

சோம்பு விதைகளின் மருத்துவ பண்புகள்

பண்டைய காலங்களிலிருந்து, பல்வேறு பயனுள்ள தாவரங்களின் விதைகள் சமையல் மற்றும் மருத்துவ நோக்கங்களுக்காகப் பயன்படுத்தப்பட்டன, அவற்றின் பண்புகள் மற்றும் உயிரினத்தின் விளைவுகள் குறித்து ஆய்வு செய்யப்பட்டது. இவற்றில் நன்கு அறியப்பட்ட சோம்பு அடங்கும், மேலும் அதன் பயன்பாடு பாரம்பரிய மருத்துவத்துடன் மட்டுப்படுத்தப்படவில்லை, இது பாரம்பரிய மருந்துகளில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த பிரபலத்திற்கு என்ன காரணம் - கட்டுரையில் விவாதிக்கப்படும்.
மேலும் படிக்க
சோம்பு

சீரகத்திலிருந்து சோம்பு எப்படி சொல்ல முடியும்

சோம்பு மற்றும் சீரகம் - உணவுத் துறையில் பரவலான பயன்பாடுகளைக் கொண்ட மசாலா. மசாலாப் பொருட்களிலிருந்து வேறுபடுவது மற்றும் அவற்றின் பண்புகள் என்ன என்பது பற்றி மேலும் வாசிக்க, கட்டுரையில் மேலும் படிக்கவும். தாவரங்களின் விவரம் மற்றும் பண்புகள் சீரகம் மற்றும் சோம்பு நீண்ட காலமாக மனிதனால் பயிரிடப்பட்டு வருகின்றன, அவற்றை வளர்ப்பதில் எளிமையாக இருப்பதற்கு நன்றி.
மேலும் படிக்க