வகை இலையுதிர்காலத்தில் நட்டு நடவு

சிறந்த வால்நட் நடவு குறிப்புகள்
இலையுதிர்காலத்தில் நட்டு நடவு

சிறந்த வால்நட் நடவு குறிப்புகள்

வால்நட் அழகு, ஆரோக்கியம் மற்றும் நல்ல மனநிலையின் சிறந்த ஆதாரமாகும். இது "வாழ்க்கை மரம்" என்றும் அழைக்கப்படுகிறது, ஏனெனில் இதில் குறிப்பிடத்தக்க அளவு வைட்டமின்கள் (ஈ, ஏ, பி, சி, பி), மற்றும் சுவடு கூறுகள் (சோடியம், கால்சியம், மெக்னீசியம், பொட்டாசியம், அயோடின், இரும்பு, பாஸ்பரஸ்) மற்றும் உயிரியல் ரீதியாக செயல்படும் பொருட்கள் உள்ளன. நாட்டுப்புற மருத்துவத்திலும் உத்தியோகபூர்வ மருத்துவத்திலும் வால்நட்டைப் பயன்படுத்தி பல சமையல் வகைகள் உள்ளன.

மேலும் படிக்க
Загрузка...
இலையுதிர்காலத்தில் நட்டு நடவு

சிறந்த வால்நட் நடவு குறிப்புகள்

வால்நட் அழகு, ஆரோக்கியம் மற்றும் நல்ல மனநிலையின் சிறந்த ஆதாரமாகும். இது "வாழ்க்கை மரம்" என்றும் அழைக்கப்படுகிறது, ஏனெனில் இதில் குறிப்பிடத்தக்க அளவு வைட்டமின்கள் (ஈ, ஏ, பி, சி, பி), மற்றும் சுவடு கூறுகள் (சோடியம், கால்சியம், மெக்னீசியம், பொட்டாசியம், அயோடின், இரும்பு, பாஸ்பரஸ்) மற்றும் உயிரியல் ரீதியாக செயல்படும் பொருட்கள் உள்ளன. நாட்டுப்புற மருத்துவத்திலும் உத்தியோகபூர்வ மருத்துவத்திலும் வால்நட்டைப் பயன்படுத்தி பல சமையல் வகைகள் உள்ளன.
மேலும் படிக்க
Загрузка...