வகை அமர்நாத்

டன்பர்கியாவின் மிகவும் பொதுவான வகைகள்
Thunberg

டன்பர்கியாவின் மிகவும் பொதுவான வகைகள்

டன்பெர்கியா அகந்தா குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர். இது மிகவும் ஏராளமானது, மேலும் அதில் புதர் மற்றும் லியானா வடிவங்கள் இரண்டையும் காணலாம். மொத்தத்தில், சுமார் இருநூறு இனங்கள் உள்ளன, டன்பர்கியாவின் பிறப்பிடம் ஆப்பிரிக்கா, மடகாஸ்கர் மற்றும் தெற்கு ஆசியாவின் வெப்பமண்டலங்கள் ஆகும். உங்களுக்குத் தெரியுமா? பிரபல ஸ்வீடிஷ் இயற்கை ஆர்வலரும் ஜப்பான் மற்றும் தென்னாப்பிரிக்காவின் ஆய்வாளருமான கார்ல் பீட்டர் துன்பெர்க்கின் நினைவாக இந்த மலர் அதன் பெயரைப் பெற்றது.

மேலும் படிக்க
அமர்நாத்

அமராந்தின் சிறந்த வகைகளின் தேர்வு

அமரந்த் 6000 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பூமியில் உள்ளது. சடங்கு விழாக்களில் பயன்படுத்தி, பண்டைய காலங்களில் இன்காக்கள் மற்றும் ஆஸ்டெக்குகள் அவரை வணங்கினர். ஐரோப்பாவில், 1653 இல் ஸ்வீடனில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்டது. அமராந்த் - பராமரிப்பில் ஒரு எளிமையான ஆலை, நீர்ப்பாசனம் மற்றும் சூரியனை விரும்புகிறது. உலக தாவரங்களில் 60 க்கும் மேற்பட்ட இனங்கள் உள்ளன. விலங்கு தீவனமாக அமராந்த் நீண்ட காலமாக ஒரு தொழில்துறை அளவிலும், வீட்டு விலங்குகளுக்கு உணவளிப்பதிலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
மேலும் படிக்க