வகை வளர்ந்து வரும் கத்தரிக்காய் நாற்றுகள்

ஆரம்ப தர கத்திரிக்காய் எப்பிக்கு F1
வளர்ந்து வரும் கத்தரிக்காய் நாற்றுகள்

ஆரம்ப தர கத்திரிக்காய் எப்பிக்கு F1

உள்நாட்டு புறநகர் பகுதிகள் மீது ஹைப்ரிட் கத்திரிக்காய் வகை "காவிய F1" மிக நீண்ட காலத்திற்கு முன்னர் அறியப்படவில்லை, ஆனால் மிகவும் குறுகிய காலத்தில், இந்த ஆலை தன்னை நிரூபித்துள்ளது. இந்த புதிய கலப்பினமானது அதன் முன்னோடியில்லாத விளைச்சல் மற்றும் அதன் பழத்தின் அளவு உள்ளது. கூடுதலாக, தாவரத்தின் ஒப்பீட்டளவில் குறுகிய வளரும் பருவம் தெற்கு பிராந்தியங்களில் மட்டுமல்ல, குளிர்ந்த காலநிலையிலும் வளர உதவுகிறது.

மேலும் படிக்க
Загрузка...
வளர்ந்து வரும் கத்தரிக்காய் நாற்றுகள்

கத்திரிக்காய் நாற்றுகளை விதைத்தல்: நடைமுறை ஆலோசனை

இப்போதெல்லாம் கத்திரிக்காயை முயற்சிக்காத ஒருவரைக் கண்டுபிடிப்பது கடினம்: குளிர்காலத்தில், ஊறுகாய், கோடையில் - கிரில் போன்றவற்றில். எண்ணற்ற நேர்த்தியான மற்றும் அதே நேரத்தில் எளிய உணவுகள் உள்ளன, அங்கு கத்தரிக்காய்களுக்கு முக்கிய பங்கு ஒதுக்கப்படுகிறது. இந்த காய்கறியை "நீலம்" அல்லது "டெமியங்கா" என்றும் அழைப்பது பொதுவான மக்களில் அடிக்கடி கேட்கப்படுகிறது.
மேலும் படிக்க
வளர்ந்து வரும் கத்தரிக்காய் நாற்றுகள்

ஆரம்ப தர கத்திரிக்காய் எப்பிக்கு F1

உள்நாட்டு புறநகர் பகுதிகள் மீது ஹைப்ரிட் கத்திரிக்காய் வகை "காவிய F1" மிக நீண்ட காலத்திற்கு முன்னர் அறியப்படவில்லை, ஆனால் மிகவும் குறுகிய காலத்தில், இந்த ஆலை தன்னை நிரூபித்துள்ளது. இந்த புதிய கலப்பினமானது அதன் முன்னோடியில்லாத விளைச்சல் மற்றும் அதன் பழத்தின் அளவு உள்ளது. கூடுதலாக, தாவரத்தின் ஒப்பீட்டளவில் குறுகிய வளரும் பருவம் தெற்கு பிராந்தியங்களில் மட்டுமல்ல, குளிர்ந்த காலநிலையிலும் வளர உதவுகிறது.
மேலும் படிக்க
Загрузка...