ஆப்பிள் மரம் கவனிப்பு

ஆப்பிளில் இலைகளை முறுக்குவதற்கான முக்கிய காரணங்கள்

ஆப்பிள் போன்ற பழங்களின் இருப்பதைப் பற்றி தெரியாத நபரைக் கண்டறிவது கடினம். Красные, желтые и зеленые плоды богаты витаминами и микроэлементами, а кроме этого, могут избавить от огромного количества болезней. Однако, несмотря на распространенность и простоту культивации, далеко не у всех получается собрать щедрый урожай ароматных плодов, и виной тому не отсутствие завязи на деревьях или погодные катаклизмы, а различные болезни и вредители.
மேலும் படிக்க