வகை மாண்டரின்

பாதாமி வெற்றி வடக்கு
பாதாமி பழத்தோட்டம்

பாதாமி வெற்றி வடக்கு

பாதாமி வெப்பத்தை விரும்பும் தாவரங்களுக்கு சொந்தமானது, மேலும் கடுமையான காலநிலை நிலையில் வாழ முடியாது என்ற எண்ணத்திற்கு நாம் அனைவரும் பழக்கமாகிவிட்டோம். ஆனால் விஞ்ஞானிகளின் முயற்சிகளுக்கு நன்றி, வடக்கு ட்ரையம்ப் வகை தோன்றியது, இது பல நன்மைகளைக் கொண்டுள்ளது. அவற்றைப் பற்றி பேசலாம். விளக்கம் கோடைகால தோட்டத்திற்குச் சென்று, அங்கிருந்து புதிய, பழுத்த, தாகமாக இருக்கும் பாதாமி பழங்களை தங்கள் சொந்த சதித்திட்டத்தில் வளர்த்து, தங்கள் சொந்த முயற்சிகளுடன் திரும்புவது எவ்வளவு அருமை!

மேலும் படிக்க
மாண்டரின்

வீட்டில் டேன்ஜரின் வளர்ப்பது எப்படி

மாண்டரின் ஐரோப்பாவுக்கு 170 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இத்தாலிய மைக்கேல் டெக்கருக்கு நன்றி தெரிவித்தார். பழம் அதன் பெயரை சீனர்களுக்குக் கடன்பட்டிருக்கிறது. அவர்கள் சீனாவின் பணக்கார பிரமுகர்களை மட்டுமே சாப்பிட முடியும் - டேன்ஜரைன்கள். குள்ள இனங்களின் மாண்டரின் மற்றும் குறைந்த வளரும் வகைகள் உட்புற தாவரங்களுக்கு ஏற்றவை. வகைகள், மாண்டரின் வகைகள், அவற்றின் வகைகள் ஆகியவற்றைக் கருத்தில் கொண்டு முக்கிய பண்புகள் மற்றும் அம்சங்களைத் தீர்மானிக்கவும்.
மேலும் படிக்க
மாண்டரின்

திறந்த நிலத்தில் என்ன டேன்ஜரைன்கள் நடப்படலாம்

ஓரங்காயுடன் ஒப்பிடும்போது சிட்ரஸ் பழங்கள், பழத்தின் அளவு மற்றும் நிறம் போன்ற அம்சங்களில் மிகவும் மாறுபாடுகள் உள்ளன, இது தலாம் பிரித்தல், சுவை மற்றும் நறுமணப் பற்றாக்குறை, பழுக்காத பருவம் ஆகியவற்றில் திறந்த தரையில் உள்ள பழங்கால ட்ரான்ஸ்லீன்கள். இந்த பழத்தின் சேகரிக்கும் நுகர்வோரின் எந்தவொரு தேவைகளையும் வளர்ப்பவர்கள் பூர்த்தி செய்ய வேண்டும்.
மேலும் படிக்க