வகை முட்டை அடைகாத்தல்

வீட்டில் அடைகாக்கும் முன் முட்டை கிருமி நீக்கம் மற்றும் கழுவுதல்
முட்டை அடைகாத்தல்

வீட்டில் அடைகாக்கும் முன் முட்டை கிருமி நீக்கம் மற்றும் கழுவுதல்

ஒரு இன்குபேட்டரில் முட்டையிடுவதற்கு முன், பல புதிய கோழி விவசாயிகள் கழுவ வேண்டுமா என்ற கேள்வியை எதிர்கொள்கின்றனர். அடைகாக்கும் பொருள் - எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, ஒரு உயிரினம் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும், இது முடிந்தவரை கவனமாகவும் கவனமாகவும் கையாளப்பட வேண்டும். இந்த வழக்கில் கிருமி நீக்கம் செய்வது வைரஸ்கள் மற்றும் பாக்டீரியாக்களால் ஏற்படக்கூடிய நோய்களிலிருந்து சந்ததிகளை ஷெல்லில் தீவிரமாகப் பெருக்கும்.

மேலும் படிக்க
Загрузка...
முட்டை அடைகாத்தல்

வீட்டில் அடைகாக்கும் முன் முட்டை கிருமி நீக்கம் மற்றும் கழுவுதல்

ஒரு இன்குபேட்டரில் முட்டையிடுவதற்கு முன், பல புதிய கோழி விவசாயிகள் கழுவ வேண்டுமா என்ற கேள்வியை எதிர்கொள்கின்றனர். அடைகாக்கும் பொருள் - எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, ஒரு உயிரினம் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும், இது முடிந்தவரை கவனமாகவும் கவனமாகவும் கையாளப்பட வேண்டும். இந்த வழக்கில் கிருமி நீக்கம் செய்வது வைரஸ்கள் மற்றும் பாக்டீரியாக்களால் ஏற்படக்கூடிய நோய்களிலிருந்து சந்ததிகளை ஷெல்லில் தீவிரமாகப் பெருக்கும்.
மேலும் படிக்க
முட்டை அடைகாத்தல்

அடைகாக்கும் தரமான முட்டைகளைத் தேர்ந்தெடுப்பது

கோழிகளை இனப்பெருக்கம் செய்யும் போது பெரும்பாலும் சந்ததிகளின் இனப்பெருக்கம் குறித்த கேள்வியை எழுப்புகிறது, எனவே இன்குபேட்டரில் முட்டையிடாமல் செய்ய முடியாது. இந்த கட்டுரையில், முட்டைகளைத் தேர்ந்தெடுக்கும்போது நீங்கள் எந்த அம்சங்களில் கவனம் செலுத்த வேண்டும், அதே போல் அவை சேமிக்கப்படும் நேரம் பற்றியும் கூறுவோம். வெளிப்புற குணாதிசயங்களின்படி இது அடைகாப்பதற்கான தரமான பொருளைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கான ஆரம்ப கட்டமாகும்.
மேலும் படிக்க
Загрузка...