வகை மாக்னோலியா கொடியின் சீனரின் மேல் ஆடை

சீன எலுமிச்சைப் பழத்தை எவ்வாறு பராமரிப்பது
மாக்னோலியா கொடியின் சீனரின் மேல் ஆடை

சீன எலுமிச்சைப் பழத்தை எவ்வாறு பராமரிப்பது

எலுமிச்சை சீன - லியானா நீளம் 15 மீ. இது 14 வகையான ஸ்கிசாண்ட்ராக்களில் ஒன்றாகும், இது இயற்கையாகவே ரஷ்யாவின் தூர கிழக்கில் வளர்கிறது. உனக்கு தெரியுமா? பண்டைய சீன மற்றும் திபெத்திய மருத்துவர்கள் கூட சீன மாக்னோலியா கொடியின் குணப்படுத்தும் பண்புகள் பற்றி அனைத்தையும் அறிந்திருந்தனர், மேலும் அதை ஜின்ஸெங்குடன் பயன்படுத்தினர். இந்த தாவரத்தின் அனைத்து பகுதிகளிலும் உயிரியல் ரீதியாக சுறுசுறுப்பான பொருட்கள் உள்ளன, டானிக், தூண்டுதல் குணங்கள் உள்ளன மற்றும் மருத்துவ பானங்கள், காபி தண்ணீர், டிங்க்சர்களை இனிமையான எலுமிச்சை வாசனை கொண்டு தயாரிக்க பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

மேலும் படிக்க
Загрузка...
மாக்னோலியா கொடியின் சீனரின் மேல் ஆடை

சீன எலுமிச்சைப் பழத்தை எவ்வாறு பராமரிப்பது

எலுமிச்சை சீன - லியானா நீளம் 15 மீ. இது 14 வகையான ஸ்கிசாண்ட்ராக்களில் ஒன்றாகும், இது இயற்கையாகவே ரஷ்யாவின் தூர கிழக்கில் வளர்கிறது. உனக்கு தெரியுமா? பண்டைய சீன மற்றும் திபெத்திய மருத்துவர்கள் கூட சீன மாக்னோலியா கொடியின் குணப்படுத்தும் பண்புகள் பற்றி அனைத்தையும் அறிந்திருந்தனர், மேலும் அதை ஜின்ஸெங்குடன் பயன்படுத்தினர். இந்த தாவரத்தின் அனைத்து பகுதிகளிலும் உயிரியல் ரீதியாக சுறுசுறுப்பான பொருட்கள் உள்ளன, டானிக், தூண்டுதல் குணங்கள் உள்ளன மற்றும் மருத்துவ பானங்கள், காபி தண்ணீர், டிங்க்சர்களை இனிமையான எலுமிச்சை வாசனை கொண்டு தயாரிக்க பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
மேலும் படிக்க
Загрузка...