வகை நட்டு நடவு

கருப்பு வால்நட்: ஒரு மரத்தை வளர்ப்பது பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தும்
நட்டு நடவு

கருப்பு வால்நட்: ஒரு மரத்தை வளர்ப்பது பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தும்

இந்த மரம் ஜுக்லான்ஸ் இனத்தில் மிகப்பெரியது. வட அமெரிக்காவில் முதிர்ந்த கருப்பு வால்நட் 50 மீ உயரத்தையும் 2 மீ விட்டம் அடையும். நம் நாட்டில், மரம் இரண்டாவது மாடியில் இருந்து பயிரிடப்படுகிறது. XVIII நூற்றாண்டு. ஐந்தாவது தசாப்தத்தில் மத்திய ரஷ்யாவின் கொட்டைகள் அதிகபட்சமாக 15-18 மீ உயரத்தையும், ஒரு தண்டு விட்டம் 30-50 செ.மீ.

மேலும் படிக்க
Загрузка...
நட்டு நடவு

கருப்பு வால்நட்: ஒரு மரத்தை வளர்ப்பது பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தும்

இந்த மரம் ஜுக்லான்ஸ் இனத்தில் மிகப்பெரியது. வட அமெரிக்காவில் முதிர்ந்த கருப்பு வால்நட் 50 மீ உயரத்தையும் 2 மீ விட்டம் அடையும். நம் நாட்டில், மரம் இரண்டாவது மாடியில் இருந்து பயிரிடப்படுகிறது. XVIII நூற்றாண்டு. ஐந்தாவது தசாப்தத்தில் மத்திய ரஷ்யாவின் கொட்டைகள் அதிகபட்சமாக 15-18 மீ உயரத்தையும், ஒரு தண்டு விட்டம் 30-50 செ.மீ.
மேலும் படிக்க
Загрузка...