வகை அஸ்பாரகஸ் வகைகள்

டன்பர்கியாவின் மிகவும் பொதுவான வகைகள்
Thunberg

டன்பர்கியாவின் மிகவும் பொதுவான வகைகள்

டன்பெர்கியா அகந்தா குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர். இது மிகவும் ஏராளமானது, மேலும் அதில் புதர் மற்றும் லியானா வடிவங்கள் இரண்டையும் காணலாம். மொத்தத்தில், சுமார் இருநூறு இனங்கள் உள்ளன, டன்பர்கியாவின் பிறப்பிடம் ஆப்பிரிக்கா, மடகாஸ்கர் மற்றும் தெற்கு ஆசியாவின் வெப்பமண்டலங்கள் ஆகும். உங்களுக்குத் தெரியுமா? பிரபல ஸ்வீடிஷ் இயற்கை ஆர்வலரும் ஜப்பான் மற்றும் தென்னாப்பிரிக்காவின் ஆய்வாளருமான கார்ல் பீட்டர் துன்பெர்க்கின் நினைவாக இந்த மலர் அதன் பெயரைப் பெற்றது.

மேலும் படிக்க
அஸ்பாரகஸின் வகைகள்

அஸ்பாரகஸின் பொதுவான வகைகள்

அஸ்பாரகஸ் இனங்கள் வேறுபட்டவை: மூலிகை தாவரங்கள், புதர்கள் மற்றும் குள்ள புதர்கள், லியானியர்கள். கிரேக்க மொழியில் அஸ்பாரகஸ் என்பது "இளம் வளர்ச்சியை" குறிக்கிறது. மனிதன் தன்னை நலனுக்காக இந்த ஆலை பயன்படுத்த நீண்ட கற்றுக்கொண்டது. அஸ்பாரகஸின் (3 ஆயிரம் கி.மு.) பழமையான படம் எகிப்தில் காணப்பட்டது. பழங்கால ரோமானிய எழுத்தாளர் அப்டிஸஸ் தனது நூல்களைப் பற்றி அஸ்பாரகஸ் (பரவலான பெயர் அஸ்பாரகஸ் - "அஸ்பாரகஸ்" இத்தாலியிலிருந்து எங்களுக்கு வந்தது) பாராட்டினார்.
மேலும் படிக்க