வகை Anthracnose

மாண்டரின் நோய்கள் மற்றும் அவற்றை எவ்வாறு சமாளிப்பது
Anthracnose

மாண்டரின் நோய்கள் மற்றும் அவற்றை எவ்வாறு சமாளிப்பது

சிட்ரஸ் நோய்கள், எந்த மாண்டரின் சொந்தமானது, ஓரளவிற்கு குறிப்பிட்டவை, மற்றும் ஓரளவுக்கு பல பழ தாவரங்களின் சிறப்பியல்பு. பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில், டேன்ஜரின் மர நோய்கள் நுண்ணுயிரிகளால் ஏற்படுகின்றன: மைக்கோபிளாஸ்மாக்கள், வைரஸ்கள், பாக்டீரியா, பூஞ்சை. அவற்றின் செயல்களின் விளைவாக மரம் மற்றும் பழங்களில் பல்வேறு குறைபாடுகள் உள்ளன: வளர்ச்சிகள், புண்கள், அழுகல், கறைபடிதல் மற்றும் பல.

மேலும் படிக்க
Загрузка...
Anthracnose

செர்ரிகளின் முக்கிய நோய்கள் மற்றும் பூச்சிகள் மற்றும் அவற்றை எதிர்த்துப் போராடும் முறைகள்

உங்கள் தளத்தில் செர்ரிகளை தரையிறக்கியதால், நீங்கள் ஓய்வெடுக்கக்கூடாது. மரம், நமது அட்சரேகைகளில் வேர் எடுப்பது எளிதானது என்றாலும், பல்வேறு நோய்கள் மற்றும் பூச்சிகளுக்கு மிகவும் எளிதில் பாதிக்கப்படுகிறது. ஒவ்வொரு தோட்டக்காரரும் விரைவில் அல்லது பின்னர் அவர்களை எதிர்கொள்கிறார்கள், ஏனென்றால் இந்த துரதிர்ஷ்டங்களிலிருந்து அவளைக் காப்பாற்ற முடியாது. அவற்றின் நிகழ்வு கணிக்கக்கூடிய காரணிகள் (வானிலை, விவசாய தொழில்நுட்பம்) மற்றும் கணிக்க முடியாத (கிளைகளுக்கு தற்செயலான சேதம் போன்றவை) இரண்டாலும் பாதிக்கப்படுகிறது.
மேலும் படிக்க
Anthracnose

மாண்டரின் நோய்கள் மற்றும் அவற்றை எவ்வாறு சமாளிப்பது

சிட்ரஸ் நோய்கள், எந்த மாண்டரின் சொந்தமானது, ஓரளவிற்கு குறிப்பிட்டவை, மற்றும் ஓரளவுக்கு பல பழ தாவரங்களின் சிறப்பியல்பு. பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில், டேன்ஜரின் மர நோய்கள் நுண்ணுயிரிகளால் ஏற்படுகின்றன: மைக்கோபிளாஸ்மாக்கள், வைரஸ்கள், பாக்டீரியா, பூஞ்சை. அவற்றின் செயல்களின் விளைவாக மரம் மற்றும் பழங்களில் பல்வேறு குறைபாடுகள் உள்ளன: வளர்ச்சிகள், புண்கள், அழுகல், கறைபடிதல் மற்றும் பல.
மேலும் படிக்க
Загрузка...