வகை தோட்டம் shredder

உங்கள் தோட்டத்திற்கு தரமான shredder ஐத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கான உதவிக்குறிப்புகள்
தோட்டம் shredder

உங்கள் தோட்டத்திற்கு தரமான shredder ஐத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கான உதவிக்குறிப்புகள்

நவீன கோடைகால குடியிருப்பாளர்கள் அனைத்து வகையான ரசாயன உரங்களையும் பயன்படுத்தப் பழக்கமாக உள்ளனர், ஆனால் பணத்தை செலவழித்து அவர்களின் ஆரோக்கியத்திற்கு ஏன் தீங்கு விளைவிக்கிறீர்கள், அதற்கு பதிலாக நீங்கள் தாவரங்களுக்கு இதுபோன்ற மட்கியதை சுயாதீனமாக அறுவடை செய்யலாம். அதன் தளத்தில் சேகரிக்கப்பட்ட "குப்பைகளிலிருந்து" இது பெறப்படுகிறது. உலர்ந்த பூக்கள், இலைகள் மற்றும் கிளைகள், அதே போல் புல் மற்றும் கிளைகளுக்கு ஒரு தோட்ட துண்டாக்குபவருடன் சந்தித்தபின் கொடியையும் திராட்சையையும் வெட்டுவது ஒரு சிறந்த உரமாக மாறும், நீங்கள் அதை ஒரு உரம் குழியில் தரையிறக்க அனுமதிக்க வேண்டும்.

மேலும் படிக்க
Загрузка...
தோட்டம் shredder

உங்கள் தோட்டத்திற்கு தரமான shredder ஐத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கான உதவிக்குறிப்புகள்

நவீன கோடைகால குடியிருப்பாளர்கள் அனைத்து வகையான ரசாயன உரங்களையும் பயன்படுத்தப் பழக்கமாக உள்ளனர், ஆனால் பணத்தை செலவழித்து அவர்களின் ஆரோக்கியத்திற்கு ஏன் தீங்கு விளைவிக்கிறீர்கள், அதற்கு பதிலாக நீங்கள் தாவரங்களுக்கு இதுபோன்ற மட்கியதை சுயாதீனமாக அறுவடை செய்யலாம். அதன் தளத்தில் சேகரிக்கப்பட்ட "குப்பைகளிலிருந்து" இது பெறப்படுகிறது. உலர்ந்த பூக்கள், இலைகள் மற்றும் கிளைகள், அதே போல் புல் மற்றும் கிளைகளுக்கு ஒரு தோட்ட துண்டாக்குபவருடன் சந்தித்தபின் கொடியையும் திராட்சையையும் வெட்டுவது ஒரு சிறந்த உரமாக மாறும், நீங்கள் அதை ஒரு உரம் குழியில் தரையிறக்க அனுமதிக்க வேண்டும்.
மேலும் படிக்க
Загрузка...