வகை Thuja

துஜா மேற்கு "ப்ராபண்ட்": தரையிறங்குதல், வெளியேறுதல், இயற்கையை ரசிப்பதில் பயன்படுத்துதல்
Thuja

துஜா மேற்கு "ப்ராபண்ட்": தரையிறங்குதல், வெளியேறுதல், இயற்கையை ரசிப்பதில் பயன்படுத்துதல்

துஜா மேற்கு "ப்ராபண்ட்" என்பது மேற்கு துஜா வகைகளில் ஒன்றாகும், இது அதன் விரைவான வளர்ச்சியால் வேறுபடுகிறது, அதன் உயரம் 20 மீ, மற்றும் அதன் கிரீடம் விட்டம் 4 மீ ஆகும். துஜா ப்ராபந்தின் வளர்ச்சி விகிதத்தால் லார்ச்சிற்கு அடுத்தபடியாக உள்ளது, ஆனால், அது போலல்லாமல், சிந்தாது குளிர்காலத்திற்கான இலைகள். ஒரு துஜாவின் கிரீடம் கச்சிதமானது, கிளைத்ததாக இருக்கிறது, அது தரையில் மூழ்கக்கூடும், மற்றும் பட்டை சிவப்பு-பழுப்பு நிற நிழலைக் கொண்டுள்ளது, பெரும்பாலும் அது வெளியேறும்.

மேலும் படிக்க
Thuja

ஹெட்ஜ்கள், வடிவமைப்பு மற்றும் நடைமுறை தீர்வுகளுக்கு தாவரங்களை எவ்வாறு தேர்வு செய்வது

ஒவ்வொரு உரிமையாளர் வீடு அல்லது தளத்தைச் சுற்றி ஒரு அழகான வேலிக்கு கனவு காண்கிறார். ஆனால் எல்லோரும் ஒரு கள்ளக அல்லது கல் வேலி கட்ட முடியாது. எனவே, மக்கள் மற்ற, இன்னும் பட்ஜெட் மற்றும் அதே நேரத்தில் அழகான தீர்வுகள் தேடும். அத்தகைய தீர்வு ஒரு ஹெட்ஜ் கட்டுமானமாகும். மரங்கள் மற்றும் புதர்கள் அலங்கார மற்றும் பலனளிக்கும் செயல்பாடுகளை மட்டுமல்ல, பிற நடைமுறை நன்மைகளையும் தருகின்றன - அவை வேலியின் பாத்திரத்தை வகிக்கின்றன.
மேலும் படிக்க
Thuja

தியூஜாவின் குணப்படுத்தும் பண்பு என்ன, ஆலை மனித உடலை எவ்வாறு பாதிக்கிறது?

துஜா சைப்ரஸ் குடும்பத்தின் பரவலான கூம்பு ஆகும். அலங்கார நோக்கங்களுக்காக தோட்டக்காரர்கள் பயன்படுத்தப்படுகிறது. எனினும், ஆலை அதன் அழகியல் தோற்றத்திற்கு மட்டுமல்ல, அதன் குணப்படுத்தும் பண்புகளுக்காகவும் அறியப்படுகிறது. உங்களுக்குத் தெரியுமா? மரபியலின் நிறுவனர் எஸ். கே. ஹேன்மேன், துஜாவின் பயனைப் பற்றி ஆய்வு செய்து, 1918 ஆம் ஆண்டில் தனது முதல் மருந்துகளின் கலவையில் அதை அறிமுகப்படுத்தினார்.
மேலும் படிக்க
Thuja

துஜா மேற்கு "ப்ராபண்ட்": தரையிறங்குதல், வெளியேறுதல், இயற்கையை ரசிப்பதில் பயன்படுத்துதல்

துஜா மேற்கு "ப்ராபண்ட்" என்பது மேற்கு துஜா வகைகளில் ஒன்றாகும், இது அதன் விரைவான வளர்ச்சியால் வேறுபடுகிறது, அதன் உயரம் 20 மீ, மற்றும் அதன் கிரீடம் விட்டம் 4 மீ ஆகும். துஜா ப்ராபந்தின் வளர்ச்சி விகிதத்தால் லார்ச்சிற்கு அடுத்தபடியாக உள்ளது, ஆனால், அது போலல்லாமல், சிந்தாது குளிர்காலத்திற்கான இலைகள். ஒரு துஜாவின் கிரீடம் கச்சிதமானது, கிளைத்ததாக இருக்கிறது, அது தரையில் மூழ்கக்கூடும், மற்றும் பட்டை சிவப்பு-பழுப்பு நிற நிழலைக் கொண்டுள்ளது, பெரும்பாலும் அது வெளியேறும்.
மேலும் படிக்க