வகை திராட்சை பராமரிப்பு

இலையுதிர்காலத்தில் திராட்சைகளை கவனித்தல்: விதிகள் மற்றும் குறிப்புகள்
திராட்சை பராமரிப்பு

இலையுதிர்காலத்தில் திராட்சைகளை கவனித்தல்: விதிகள் மற்றும் குறிப்புகள்

இலையுதிர்காலத்தில் கொடியின் குறிப்பாக கவனமாக கவனிப்பு தேவை. பயிர் பழுக்க வைப்பதற்கு இது ஏற்கனவே தனது முழு பலத்தையும் அளித்துள்ளது, மேலும் குளிர்கால ஓய்வுக்காக பயிரை சரியாக தயாரிப்பதே விவசாயியின் முக்கிய பணியாகும். நிச்சயமாக, ஒரு பகுதியில் திராட்சை அழிந்துவிட்டது, அண்டை பகுதியில் இது ஒரு நல்ல குளிர்காலம் என்று நீங்கள் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட முறை கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள். இது ஏன், உண்மையில், பல்வேறு வகைகளை மட்டுமே சார்ந்துள்ளது?

மேலும் படிக்க
Загрузка...
திராட்சை பராமரிப்பு

இலையுதிர்காலத்தில் திராட்சைகளை கவனித்தல்: விதிகள் மற்றும் குறிப்புகள்

இலையுதிர்காலத்தில் கொடியின் குறிப்பாக கவனமாக கவனிப்பு தேவை. பயிர் பழுக்க வைப்பதற்கு இது ஏற்கனவே தனது முழு பலத்தையும் அளித்துள்ளது, மேலும் குளிர்கால ஓய்வுக்காக பயிரை சரியாக தயாரிப்பதே விவசாயியின் முக்கிய பணியாகும். நிச்சயமாக, ஒரு பகுதியில் திராட்சை அழிந்துவிட்டது, அண்டை பகுதியில் இது ஒரு நல்ல குளிர்காலம் என்று நீங்கள் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட முறை கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள். இது ஏன், உண்மையில், பல்வேறு வகைகளை மட்டுமே சார்ந்துள்ளது?
மேலும் படிக்க
திராட்சை பராமரிப்பு

இலையுதிர்காலத்தில் திராட்சை உரம் ஒரு முக்கியமான மற்றும் குறிப்பிடத்தக்க செயலாகும்.

அனைத்து கோடைகால குடியிருப்பாளர்களும் தங்கள் தளத்தில் நடவு செய்ய ஒரு திட்டம் உள்ளது. ஒரு திராட்சை புஷ் என்பது ஒரு சதி, இது ஒரு சதித்திட்டத்தை முழுமையாக அலங்கரிக்கிறது, மேலும் அதன் வளர்ச்சியிலிருந்து நன்மைகளையும் தருகிறது. திராட்சை என்பது மக்கள் பயிரிடும் மிகவும் பழமையான பயிர். பழங்காலத்தில் இந்த ஆலை பயிரிடுவதற்கான குறிப்புகள், மத்திய தரைக்கடல் கடலுக்கு அருகில், கிரிமியாவில் மற்றும் மத்திய ஆசியாவில் அமைந்துள்ள பகுதிகளில் காணப்படுகின்றன.
மேலும் படிக்க
Загрузка...