வகை ஆப்பிள்களை உலர்த்துதல்

வீட்டில் ஆப்பிள்களை உலர்த்துதல்
ஆப்பிள்களை உலர்த்துதல்

வீட்டில் ஆப்பிள்களை உலர்த்துதல்

ஆப்பிளில் ஏராளமான கனிம மற்றும் கரிம கூறுகள் உள்ளன, அவை மனித உடலுக்கு பெரும் நன்மைகளைத் தருகின்றன. அவை இரும்புச்சத்து, வைட்டமின் சி நிறைந்தவை. ஆனால், நீண்ட கால சேமிப்புடன், ஆப்பிள்கள் அவற்றின் நன்மை பயக்கும் பண்புகளை இழக்கின்றன. அவை பாதாள அறைகளில் வைக்கப்படுகின்றன, கம்போட்கள் வேகவைக்கப்படுகின்றன, அல்லது ஆப்பிள்கள் உலர்த்தப்படுகின்றன, அதாவது.

மேலும் படிக்க
Загрузка...
ஆப்பிள்களை உலர்த்துதல்

வீட்டில் ஆப்பிள்களை உலர்த்துதல்

ஆப்பிளில் ஏராளமான கனிம மற்றும் கரிம கூறுகள் உள்ளன, அவை மனித உடலுக்கு பெரும் நன்மைகளைத் தருகின்றன. அவை இரும்புச்சத்து, வைட்டமின் சி நிறைந்தவை. ஆனால், நீண்ட கால சேமிப்புடன், ஆப்பிள்கள் அவற்றின் நன்மை பயக்கும் பண்புகளை இழக்கின்றன. அவை பாதாள அறைகளில் வைக்கப்படுகின்றன, கம்போட்கள் வேகவைக்கப்படுகின்றன, அல்லது ஆப்பிள்கள் உலர்த்தப்படுகின்றன, அதாவது.
மேலும் படிக்க
Загрузка...