வகை சிவப்பு திராட்சை வத்தல்

தனது கைகளால் ஒரு சாய்வுடன் அந்த பகுதியில் சுவரைத் தக்க வைத்துக் கொள்ளுங்கள்
சாய்ந்த புறநகர் பகுதி

தனது கைகளால் ஒரு சாய்வுடன் அந்த பகுதியில் சுவரைத் தக்க வைத்துக் கொள்ளுங்கள்

ஒரு முடிவை எடுக்க ஒரு சுவாரஸ்யமான சூழ்நிலை இருக்கக்கூடும் - ஒரு கோடைகால வீட்டை அமைப்பதற்கு என்ன பெற வேண்டும்: முற்றிலும் தட்டையான அல்லது சாய்வான கோடைகால குடிசை. முதல் விருப்பம் மிகவும் பழக்கமான மற்றும் எளிமையானது. இரண்டாவது விருப்பம் மரணதண்டனையில் மலிவானது, ஏனென்றால் ஒரு கடினமான மேற்பரப்பு கொண்ட பகுதிகள் புதிய கோடைகால குடியிருப்பாளர்களிடையே அவ்வளவு மதிப்பிடப்படவில்லை, அவர்கள் சாத்தியமான சிரமங்களுக்கு பயப்படுகிறார்கள்.

மேலும் படிக்க
சிவப்பு திராட்சை வத்தல்

சிவப்பு currants பார்த்து ஒரு சில விதிகள் மற்றும் பரிந்துரைகள்

சிவப்பு திராட்சைப்பழம் நெல்லிக்காய் குடும்பத்தில் இருந்து ஒரு இலையுதிர் புதர் ஆகும். உடலின் இயல்பான செயல்பாட்டிற்கான தேவையான சுவடு உறுப்புகளை மட்டும் விட்டுவிட்டு உடல் முழுவதையும் அகற்றுவதை அனுமதிக்கிறது. சிவப்பு திராட்சை வத்தல் வகைகள் சிவப்பு திராட்சை தோட்டம் நீண்டகாலமாக பல தோட்டக்காரர்களால் நேசிக்கப்பட்டு வருகிறது, பலவிதமான இனப்பெருக்கம்.
மேலும் படிக்க