வகை சாராசேனியா

துஜா மேற்கு "ப்ராபண்ட்": தரையிறங்குதல், வெளியேறுதல், இயற்கையை ரசிப்பதில் பயன்படுத்துதல்
Thuja

துஜா மேற்கு "ப்ராபண்ட்": தரையிறங்குதல், வெளியேறுதல், இயற்கையை ரசிப்பதில் பயன்படுத்துதல்

துஜா மேற்கு "ப்ராபண்ட்" என்பது மேற்கு துஜா வகைகளில் ஒன்றாகும், இது அதன் விரைவான வளர்ச்சியால் வேறுபடுகிறது, அதன் உயரம் 20 மீ, மற்றும் அதன் கிரீடம் விட்டம் 4 மீ ஆகும். துஜா ப்ராபந்தின் வளர்ச்சி விகிதத்தால் லார்ச்சிற்கு அடுத்தபடியாக உள்ளது, ஆனால், அது போலல்லாமல், சிந்தாது குளிர்காலத்திற்கான இலைகள். ஒரு துஜாவின் கிரீடம் கச்சிதமானது, கிளைத்ததாக இருக்கிறது, அது தரையில் மூழ்கக்கூடும், மற்றும் பட்டை சிவப்பு-பழுப்பு நிற நிழலைக் கொண்டுள்ளது, பெரும்பாலும் அது வெளியேறும்.

மேலும் படிக்க
சாராசேனியா

சரசீனியம் பட்டியல்

Sarratsin குடும்பத்தில் இருந்து தாவரங்கள் சரியாக வேட்டையாடும் தாவரங்கள் என்று. அவர்கள் விசேஷமாகத் தழுவிய இலைகளின் உதவியுடன் பூச்சிகளையும் சிறிய விலங்குகளையும் பிடிக்க முடிகிறது. இரையை செரித்தல் நொதிகளின் உதவியுடன் ஏற்படுகிறது. இது ஊட்டச்சத்தின் கூடுதல் ஆதாரமாகும், இது இல்லாமல் தாவரங்களின் வளர்ச்சியும் வளர்ச்சியும் முழுமையாக கடந்து செல்ல முடியாது.
மேலும் படிக்க