வகை கவர்ச்சியான தாவரங்கள்

ராஃப்லீசியா மலர்: மிகப்பெரிய பூவைப் பற்றி அறிந்து கொள்வது
கவர்ச்சியான தாவரங்கள்

ராஃப்லீசியா மலர்: மிகப்பெரிய பூவைப் பற்றி அறிந்து கொள்வது

1 மீ விட்டம் மற்றும் 10 கிலோ அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட எடையுள்ள உலகின் மிகப்பெரிய மலர் ராஃப்லீசியா என்று அழைக்கப்படுகிறது. அசாதாரண ஒட்டுண்ணி ஆலை அதன் வரலாறு மற்றும் வாழ்க்கை முறையை ஆச்சரியப்படுத்தும். அவரை நன்கு தெரிந்து கொள்ளுங்கள். கண்டுபிடிப்பின் வரலாறு தென்கிழக்கு ஆசியாவிலிருந்து வந்த இந்த அற்புதமான ஆலைக்கு உள்ளூர் மக்களால் வழங்கப்பட்ட பல பெயர்கள் உள்ளன - தோட்டி மலர், இறந்த தாமரை, கல் தாமரை, இறந்த லில்லி.

மேலும் படிக்க
Загрузка...
கவர்ச்சியான தாவரங்கள்

ராஃப்லீசியா மலர்: மிகப்பெரிய பூவைப் பற்றி அறிந்து கொள்வது

1 மீ விட்டம் மற்றும் 10 கிலோ அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட எடையுள்ள உலகின் மிகப்பெரிய மலர் ராஃப்லீசியா என்று அழைக்கப்படுகிறது. அசாதாரண ஒட்டுண்ணி ஆலை அதன் வரலாறு மற்றும் வாழ்க்கை முறையை ஆச்சரியப்படுத்தும். அவரை நன்கு தெரிந்து கொள்ளுங்கள். கண்டுபிடிப்பின் வரலாறு தென்கிழக்கு ஆசியாவிலிருந்து வந்த இந்த அற்புதமான ஆலைக்கு உள்ளூர் மக்களால் வழங்கப்பட்ட பல பெயர்கள் உள்ளன - தோட்டி மலர், இறந்த தாமரை, கல் தாமரை, இறந்த லில்லி.
மேலும் படிக்க
கவர்ச்சியான தாவரங்கள்

வெள்ளரி மரம்: கவனிப்பு, பயன்பாடு, பண்புகள் ஆகியவற்றின் அம்சங்கள்

பிலிம்பி போன்ற ஒரு தாவரத்தைப் பற்றி சிலர் கேள்விப்பட்டிருக்கிறார்கள், அதே நேரத்தில் அதன் பழங்களை உலர்ந்த சுவையூட்டலுக்காக உட்கொள்கிறார்கள். அது என்ன, அது எங்கு நிகழ்கிறது என்பதைக் கண்டுபிடிப்போம். பிலிம்பி என்றால் என்ன, அது வளரும் இடத்தில் பிலிம்பி என்பது புளிப்பு குடும்பத்தின் ஒரு குறுகிய தண்டு இலையுதிர் தாவரமாகும். இது வெள்ளரி மரம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.
மேலும் படிக்க
Загрузка...