வகை தேநீர் உயர்ந்தது

வீட்டில் தேநீர் ரோஜாக்களை எப்படி பராமரிப்பது
தேநீர் உயர்ந்தது

வீட்டில் தேநீர் ரோஜாக்களை எப்படி பராமரிப்பது

தேயிலை ரோஜாக்கள் - மென்மையான, கூச்சமுள்ள நறுமணம் மற்றும் வண்ணத்தின் பன்முகத்தன்மை கொண்ட பூக்கள் - நீண்டகாலமாக மலர் வளர்ப்பில் முதல் இடத்தை வென்றுள்ளன. இந்த ரோஜாக்கள் மொட்டுகளின் நிறம் மற்றும் நுட்பமான பாதுகாப்பின்மைக்கு மட்டுமல்லாமல், வடிவங்களின் வேறுபாட்டிற்கும் நேசிக்கப்படுகின்றன: குள்ளன் முதல் இரண்டு மீட்டர் உயரத்திற்கு கீழ் உள்ள பூதங்கள் வரை. ஒரு அறை தேயிலை ரோஜாவை வளர்ப்பதற்கான உகந்த நிலைமைகள் ஒரு தேநீர் ரோஜா புஷ் வாங்கும் போது, ​​ஆலை கடையில் இருந்த நிலைமைகளைப் பற்றி விற்பனையாளரிடம் சரிபார்க்கவும்.

மேலும் படிக்க
Загрузка...
தேநீர் உயர்ந்தது

வீட்டில் தேநீர் ரோஜாக்களை எப்படி பராமரிப்பது

தேயிலை ரோஜாக்கள் - மென்மையான, கூச்சமுள்ள நறுமணம் மற்றும் வண்ணத்தின் பன்முகத்தன்மை கொண்ட பூக்கள் - நீண்டகாலமாக மலர் வளர்ப்பில் முதல் இடத்தை வென்றுள்ளன. இந்த ரோஜாக்கள் மொட்டுகளின் நிறம் மற்றும் நுட்பமான பாதுகாப்பின்மைக்கு மட்டுமல்லாமல், வடிவங்களின் வேறுபாட்டிற்கும் நேசிக்கப்படுகின்றன: குள்ளன் முதல் இரண்டு மீட்டர் உயரத்திற்கு கீழ் உள்ள பூதங்கள் வரை. ஒரு அறை தேயிலை ரோஜாவை வளர்ப்பதற்கான உகந்த நிலைமைகள் ஒரு தேநீர் ரோஜா புஷ் வாங்கும் போது, ​​ஆலை கடையில் இருந்த நிலைமைகளைப் பற்றி விற்பனையாளரிடம் சரிபார்க்கவும்.
மேலும் படிக்க
Загрузка...