வகை காலனி ஆப்பிள் வகைகள்

கோலோனோவிட்னி ஆப்பிள்
காலனி ஆப்பிள் வகைகள்

கோலோனோவிட்னி ஆப்பிள்

ஒருவேளை ஆப்பிள் மரங்களைப் பற்றி பலர் கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டார்களா? ஒரு அசாதாரண பிறழ்வு காரணமாக அவை முதலில் அரை நூற்றாண்டுக்கு முன்பு தோன்றின, இதன் விளைவு ஒரு ஆப்பிள் மரத்தின் செங்குத்து கிரீடத்தின் அற்புதமான உருவாக்கம் ஆகும். அவற்றின் தனித்துவமான அம்சம் என்னவென்றால், அத்தகைய ஆப்பிள் மரங்களுக்கு ஒரே ஒரு தண்டு மட்டுமே உள்ளது, அதிலிருந்து முற்றிலும் சிறிய கிளைகளுக்கு கத்தரித்து தேவையில்லை, இது ஒரு சிறிய தோட்டத்திற்கு ஏற்ற பழ மரமாக மாறும்.

மேலும் படிக்க
Загрузка...
காலனி ஆப்பிள் வகைகள்

கோலோனோவிட்னி ஆப்பிள்

ஒருவேளை ஆப்பிள் மரங்களைப் பற்றி பலர் கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டார்களா? ஒரு அசாதாரண பிறழ்வு காரணமாக அவை முதலில் அரை நூற்றாண்டுக்கு முன்பு தோன்றின, இதன் விளைவு ஒரு ஆப்பிள் மரத்தின் செங்குத்து கிரீடத்தின் அற்புதமான உருவாக்கம் ஆகும். அவற்றின் தனித்துவமான அம்சம் என்னவென்றால், அத்தகைய ஆப்பிள் மரங்களுக்கு ஒரே ஒரு தண்டு மட்டுமே உள்ளது, அதிலிருந்து முற்றிலும் சிறிய கிளைகளுக்கு கத்தரித்து தேவையில்லை, இது ஒரு சிறிய தோட்டத்திற்கு ஏற்ற பழ மரமாக மாறும்.
மேலும் படிக்க
Загрузка...