வகை பேரிக்காய் வகைகள்

பராமரிப்பு மற்றும் நடவு பேரிக்காய் வகைகள் பற்றிய சிறந்த உதவிக்குறிப்புகள் "ஓட்ராட்னென்ஸ்காயா"
பேரிக்காய் வகைகள்

பராமரிப்பு மற்றும் நடவு பேரிக்காய் வகைகள் பற்றிய சிறந்த உதவிக்குறிப்புகள் "ஓட்ராட்னென்ஸ்காயா"

பேரிக்காய், ஒரு ஆப்பிள் மரத்திற்குப் பிறகு இரண்டாவது மிகவும் பிரபலமான பழ மரமாகும், இது ரஷ்யாவின் பரந்த விரிவாக்கங்களிலும், முன்னர் சோவியத் ஒன்றியத்தின் ஒரு பகுதியாக இருந்த மாநிலங்களிலும் தொழில்முறை தோட்டக்காரர்கள் மற்றும் அமெச்சூர் தோட்டக்காரர்களால் வளர்க்கப்படுகிறது. இரண்டு காரணிகளின் கலவையின் காரணமாக இந்த மரம் மிகவும் பரவலாகிவிட்டது - நடுத்தர மண்டலம் மற்றும் அதிக வடக்குப் பகுதிகள் (குறிப்பாக இனப்பெருக்கம் செய்யப்பட்ட உறைபனி-எதிர்ப்பு வகைகளுக்கு), அத்துடன் பேரிக்காய் பழங்களின் சுவை மற்றும் மறக்க முடியாத நறுமணம் ஆகிய இரண்டின் கடுமையான நிலைமைகளைத் தாங்கும் திறன். மற்றும் செய்தபின் பாதுகாக்கப்பட்ட, எளிதில் பதப்படுத்தப்பட்ட மற்றும் இனிப்பு மற்றும் பானங்களுக்கான தளமாக மட்டுமல்லாமல், பல்வேறு வகையான அடிப்படைகளுக்கு இன்றியமையாத பொருட்களாகவும் பயன்படுத்தப்படலாம் உணவுகள், ரசங்கள் மற்றும் தின்பண்டங்கள்.

மேலும் படிக்க
Загрузка...
பேரிக்காய் வகைகள்

பேரிக்காய் "செவர்யங்கா": விளக்கம், கவனிப்பு, நன்மைகள் மற்றும் வகைகளின் தீமைகள்

பேரிக்காய் மிகவும் பழமையான தோட்ட கலாச்சாரங்களில் ஒன்றாக கருதப்படுகிறது. முதல் வகைகள் பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இனப்பெருக்கம் செய்யப்பட்டன, அதன் பின்னர் வளர்ப்பவர்களும் மரபியலாளர்களும் தொடர்ந்து புதிய வகைகளின் வளர்ச்சியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். மிகவும் பிரபலமான இன வகைகளில் ஒன்று “செவர்யங்கா”. இந்த கட்டுரையில் நீங்கள் ஒரு பேரிக்காய் "செவர்யங்கா" நடவு செய்வது, அதே போல் அவளுக்கு என்ன கவனிப்பு தேவை, எப்போது அறுவடை செய்வது என்று கற்றுக்கொள்வீர்கள்.
மேலும் படிக்க
பேரி வகைகள்

எங்கள் தோட்டத்தில் ஒரு 'தேவதை கதை' பேரிக்காயை வளர்க்கிறோம்: நடவு விதிகள் மற்றும் கவனிப்பின் தனித்தன்மை

பல தோட்டக்காரர்கள் பேரி தேவதை பல்வேறு பற்றி ஆர்வமாக உள்ளன. இந்த கட்டுரையில் நாம் முக்கிய வகையாகும் பண்புகளை மட்டுமல்ல, அதன் வெற்றிகரமான சாகுபடி நிலைமைகளையும் பற்றி விவாதிப்போம்: மண், ஈரப்பதம் மற்றும் இரசாயன மீது கோரிக்கை. பெறப்பட்ட தகவலைப் பின்பற்றி, நீங்கள் இந்த அழகான பல்வேறு வகைகளை வளர்த்து நல்ல அறுவடை பெறலாம்.
மேலும் படிக்க
பேரிக்காய் வகைகள்

பராமரிப்பு மற்றும் நடவு பேரிக்காய் வகைகள் பற்றிய சிறந்த உதவிக்குறிப்புகள் "ஓட்ராட்னென்ஸ்காயா"

பேரிக்காய், ஒரு ஆப்பிள் மரத்திற்குப் பிறகு இரண்டாவது மிகவும் பிரபலமான பழ மரமாகும், இது ரஷ்யாவின் பரந்த விரிவாக்கங்களிலும், முன்னர் சோவியத் ஒன்றியத்தின் ஒரு பகுதியாக இருந்த மாநிலங்களிலும் தொழில்முறை தோட்டக்காரர்கள் மற்றும் அமெச்சூர் தோட்டக்காரர்களால் வளர்க்கப்படுகிறது. இரண்டு காரணிகளின் கலவையின் காரணமாக இந்த மரம் மிகவும் பரவலாகிவிட்டது - நடுத்தர மண்டலம் மற்றும் அதிக வடக்குப் பகுதிகள் (குறிப்பாக இனப்பெருக்கம் செய்யப்பட்ட உறைபனி-எதிர்ப்பு வகைகளுக்கு), அத்துடன் பேரிக்காய் பழங்களின் சுவை மற்றும் மறக்க முடியாத நறுமணம் ஆகிய இரண்டின் கடுமையான நிலைமைகளைத் தாங்கும் திறன். மற்றும் செய்தபின் பாதுகாக்கப்பட்ட, எளிதில் பதப்படுத்தப்பட்ட மற்றும் இனிப்பு மற்றும் பானங்களுக்கான தளமாக மட்டுமல்லாமல், பல்வேறு வகையான அடிப்படைகளுக்கு இன்றியமையாத பொருட்களாகவும் பயன்படுத்தப்படலாம் உணவுகள், ரசங்கள் மற்றும் தின்பண்டங்கள்.
மேலும் படிக்க
Загрузка...