வகை திட்டமிடல்

துஜா மேற்கு "ப்ராபண்ட்": தரையிறங்குதல், வெளியேறுதல், இயற்கையை ரசிப்பதில் பயன்படுத்துதல்
Thuja

துஜா மேற்கு "ப்ராபண்ட்": தரையிறங்குதல், வெளியேறுதல், இயற்கையை ரசிப்பதில் பயன்படுத்துதல்

துஜா மேற்கு "ப்ராபண்ட்" என்பது மேற்கு துஜா வகைகளில் ஒன்றாகும், இது அதன் விரைவான வளர்ச்சியால் வேறுபடுகிறது, அதன் உயரம் 20 மீ, மற்றும் அதன் கிரீடம் விட்டம் 4 மீ ஆகும். துஜா ப்ராபந்தின் வளர்ச்சி விகிதத்தால் லார்ச்சிற்கு அடுத்தபடியாக உள்ளது, ஆனால், அது போலல்லாமல், சிந்தாது குளிர்காலத்திற்கான இலைகள். ஒரு துஜாவின் கிரீடம் கச்சிதமானது, கிளைத்ததாக இருக்கிறது, அது தரையில் மூழ்கக்கூடும், மற்றும் பட்டை சிவப்பு-பழுப்பு நிற நிழலைக் கொண்டுள்ளது, பெரும்பாலும் அது வெளியேறும்.

மேலும் படிக்க
திட்டமிடல்

புறநகர் பகுதியை தங்கள் கைகளால் மேம்படுத்துதல்

எந்தவொரு கோடைகால குடியிருப்பாளரும் தனது நாட்டு வீடு மற்றும் அருகிலுள்ள சதித்திட்டத்தைப் பார்க்க விரும்புகிறார், இதனால் கடினமாக உழைப்பது மட்டுமல்லாமல், அதன் வடிவமைப்பிலிருந்து அழகியல் இன்பத்தையும் பெற முடியும். உங்கள் நில உரிமையின் பரப்பைப் பொருட்படுத்தாமல், நீங்கள் அதில் அழகிய சோலைகளை வைக்கலாம், அது உங்கள் கண்ணை மகிழ்விக்கும், மேலும் ஓய்வெடுக்கவும், பிரிக்கவும் வாய்ப்பளிக்கும்.
மேலும் படிக்க