வகை மல்லிகைக்கான நிபந்தனைகள்

டச்சாவில் மல்லியை நட்டு வளர்ப்பது எப்படி
மல்லிகைக்கான நிபந்தனைகள்

டச்சாவில் மல்லியை நட்டு வளர்ப்பது எப்படி

மல்லிகை பயிரிடுவது எப்போது, ​​எந்த வகையான பூ பராமரிப்பு தேவை, ஒழுங்காக தண்ணீர் மற்றும் உரத்தை வளர்ப்பது எப்படி என்று பல தோட்டக்காரர்கள் ஆச்சரியப்பட்டனர். இந்த கட்டுரையில் நீங்கள் இந்த கேள்விகளுக்கான பதில்களைப் பெறுவீர்கள், அத்துடன் மல்லிகை பற்றிய சில சுவாரஸ்யமான உண்மைகளையும் அறிந்து கொள்வீர்கள். உங்களுக்குத் தெரியுமா? ஒரு நாட்டுப்புற அடையாளம் உள்ளது: மே 9 அன்று மல்லிகை மலர்ந்தால், மரங்களுக்கு பூச்சியிலிருந்து உட்செலுத்துதல் மூலம் சிகிச்சை அளிக்க வேண்டிய நேரம் இது.

மேலும் படிக்க
Загрузка...
மல்லிகைக்கான நிபந்தனைகள்

டச்சாவில் மல்லியை நட்டு வளர்ப்பது எப்படி

மல்லிகை பயிரிடுவது எப்போது, ​​எந்த வகையான பூ பராமரிப்பு தேவை, ஒழுங்காக தண்ணீர் மற்றும் உரத்தை வளர்ப்பது எப்படி என்று பல தோட்டக்காரர்கள் ஆச்சரியப்பட்டனர். இந்த கட்டுரையில் நீங்கள் இந்த கேள்விகளுக்கான பதில்களைப் பெறுவீர்கள், அத்துடன் மல்லிகை பற்றிய சில சுவாரஸ்யமான உண்மைகளையும் அறிந்து கொள்வீர்கள். உங்களுக்குத் தெரியுமா? ஒரு நாட்டுப்புற அடையாளம் உள்ளது: மே 9 அன்று மல்லிகை மலர்ந்தால், மரங்களுக்கு பூச்சியிலிருந்து உட்செலுத்துதல் மூலம் சிகிச்சை அளிக்க வேண்டிய நேரம் இது.
மேலும் படிக்க
Загрузка...