வகை க்ளிமேடிஸ்

வற்றாத ஏறும் பூக்களின் விளக்கம் மற்றும் புகைப்படங்கள்
க்ளிமேடிஸ்

வற்றாத ஏறும் பூக்களின் விளக்கம் மற்றும் புகைப்படங்கள்

இயற்கை வடிவமைப்பாளர்கள் பெரும்பாலும் தோட்டத்தையும் பல்வேறு முற்றங்களையும் அலங்கரிக்க ஏறும் தாவரங்களைப் பயன்படுத்துகிறார்கள். அவை அதிக அலங்கார பண்புகளைக் கொண்டுள்ளன மற்றும் உள்ளூர் பகுதியை கணிசமாக புதுப்பிக்கவும் அலங்கரிக்கவும் முடியும். உங்களுக்குத் தெரியுமா? காட்டு திராட்சை, அவற்றின் பராமரிப்பில் முற்றிலும் ஒன்றுமில்லாதவை, அனைத்து செங்குத்து மேற்பரப்புகளிலும் அடர்த்தியான முட்களை உருவாக்கும் திறன் கொண்டவை.

மேலும் படிக்க
Загрузка...
க்ளிமேடிஸ்

நாட்டில் க்ளிமேடிஸின் சாகுபடி, பராமரிப்பு மற்றும் இனப்பெருக்கம்

புறநகர்ப் பகுதியை அழகான பூக்களால் அலங்கரிக்க, அவை நீண்ட பூக்கும் காலம் மற்றும் கட்டப்படலாம், தேர்வை க்ளெமாடிஸில் நிறுத்தலாம். க்ளிமேடிஸை எவ்வாறு வளர்ப்பது, கீழே விவரிக்கிறோம். திறந்த நிலத்தில் நடப்படும் போது கிளெமாடிஸ் பூக்களை நடவு செய்வதற்கான இடத்தைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கு சரியான இடம் தேவை, ஏனென்றால் மற்றொரு விஷயத்தில் பிரகாசமான பூக்களை அடைவது அவர்களுக்கு கடினமாக இருக்கும்.
மேலும் படிக்க
க்ளிமேடிஸ்

க்ளிமேடிஸ் விதை முறையின் இனப்பெருக்கம்

அண்டார்டிகாவில் மட்டுமே ரான்குலஸ் குடும்பத்தில் இருந்து இன்னும் ஒரு க்ளிமேடிஸ் இல்லை. ஆனால் என் தோட்டத்தில் க்ளிமேடிஸை நடவு செய்வதால், விதைகளிலிருந்து ஒரு பூக்கும், இனிமையான தோற்றமுடைய செடி வளரும், இது ஒரு தொடக்க பூக்கடை கூட திறன் கொண்டது. ஒரு தொடக்கத்திற்கு, நீங்கள் புல், அரை புதர் மற்றும் புதர் இனங்கள் கிளெமாடிஸுக்கு இடையே தேர்வு செய்ய வேண்டும், அவற்றில் பெரும்பாலானவை கொடியின் குழுவைச் சேர்ந்தவை.
மேலும் படிக்க
க்ளிமேடிஸ்

வசந்த காலத்தின் துவக்கத்தில் இலையுதிர்காலத்தில் வறண்ட பூக்கள் பட்டியல்

வருடாந்திரங்களுடன் ஒப்பிடும்போது தோட்டத்தில் வற்றாத பூக்கள் தெளிவான நன்மைகளைக் கொண்டுள்ளன: நீங்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் நடவு செய்யத் தேவையில்லை, அவை அதிக அலங்கார விளைவைக் கொண்டுள்ளன, இறுதியாக, சரியான தாவரங்களைத் தேர்ந்தெடுப்பதன் மூலம், நீங்கள் சரியான வண்ண நிறமாலையை மட்டுமல்ல, வசந்த காலத்தின் துவக்கத்தில் இருந்து உங்கள் தோட்டத்தில் தொடர்ந்து பூக்கும் தாமதமாக வீழ்ச்சி.
மேலும் படிக்க
க்ளிமேடிஸ்

வற்றாத ஏறும் பூக்களின் விளக்கம் மற்றும் புகைப்படங்கள்

இயற்கை வடிவமைப்பாளர்கள் பெரும்பாலும் தோட்டத்தையும் பல்வேறு முற்றங்களையும் அலங்கரிக்க ஏறும் தாவரங்களைப் பயன்படுத்துகிறார்கள். அவை அதிக அலங்கார பண்புகளைக் கொண்டுள்ளன மற்றும் உள்ளூர் பகுதியை கணிசமாக புதுப்பிக்கவும் அலங்கரிக்கவும் முடியும். உங்களுக்குத் தெரியுமா? காட்டு திராட்சை, அவற்றின் பராமரிப்பில் முற்றிலும் ஒன்றுமில்லாதவை, அனைத்து செங்குத்து மேற்பரப்புகளிலும் அடர்த்தியான முட்களை உருவாக்கும் திறன் கொண்டவை.
மேலும் படிக்க
Загрузка...