வகை மலை கேமல்லியா

எப்படி உங்கள் கிரீன்ஹவுஸ் பாலிகார்பனேட் தேர்வு
பொருட்கள்

எப்படி உங்கள் கிரீன்ஹவுஸ் பாலிகார்பனேட் தேர்வு

பாலிகார்பனேட் தனித்துவமான பண்புகளைக் கொண்டுள்ளது, அதன் வெப்ப எதிர்ப்பு மற்றும் மனித உடலுக்கான பாதுகாப்பு அதை உணவுகள் தயாரிப்பில் பயன்படுத்த அனுமதிக்கிறது. கூடுதலாக, பொருள் எலக்ட்ரானிக்ஸ், ஆட்டோமோட்டிவ், கட்டுமானத்தில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. பாலிகார்பனேட்டில் இருந்து சூரிய நிழல்கள், கெஸெபோஸ், கிரீன்ஹவுஸ் மற்றும் பலவற்றை உருவாக்குகிறது.

மேலும் படிக்க
மலை காமிலியா

வசதிகள் அறையில் காமிலியா

கேமல்லியா தேயிலை குடும்பத்தின் ஒரு பசுமையான தாவரமாகும். மிகவும் பொதுவான தாவர இனங்கள் காமிலியா சைனென்சிஸ் ஆகும், தேயிலை அதன் இலைகளில் இருந்து தயாரிக்கப்படுகிறது. கேமிலியாவின் பெரும்பாலான வகைகள் அலங்கார தோட்டங்களில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. உங்களுக்குத் தெரியுமா? கேமல்லியா ஜப்பானிய ரோஜா என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. அறை காமில்லியாவின் வகைகள் காமிலியா அறை என்பது நிழல்-சகிப்பு தன்மை கொண்ட உயரமான மரம் அல்லது புதர் ஆகும், இது கிட்டத்தட்ட முழுமையாக மலர்களால் மூடப்பட்டுள்ளது.
மேலும் படிக்க