வகை இனிப்பு மிளகு நடவு பராமரிப்பு

திறந்த நிலத்தில் நடவு செய்த பிறகு மிளகு எப்படி உண்பது?
இனிப்பு மிளகு நடவு பராமரிப்பு

திறந்த நிலத்தில் நடவு செய்த பிறகு மிளகு எப்படி உண்பது?

பல தோட்டக்காரர்கள் தங்கள் சதிக்கு இனிப்பு மிளகு வளர. இந்த பயனுள்ள காய்கறியின் நாற்றுகளை நடவு செய்வது வெப்பமான பருவத்தில் நிகழ்கிறது, எனவே கவனிப்பு தேவை. மிளகுக்கு தேவையான நீர்ப்பாசனம் மற்றும் ஊட்டச்சத்து வழங்கிய பின்னர், நீங்கள் ஒரு நல்ல அறுவடை செய்வதில் உறுதியாக இருக்க முடியும். மிளகு நாற்று எடுக்கும் அம்சங்கள். திறந்தவெளியில் மிளகு சாகுபடி நாற்றுகளை எடுப்பதன் மூலம் தொடங்குகிறது.

மேலும் படிக்க
Загрузка...
இனிப்பு மிளகு நடவு பராமரிப்பு

வளர்ந்து வரும் மிளகுத்தூள் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது

இனிப்பு மிளகு காய்கறி விவசாயிகளிடையே மிகவும் பிரபலமான பயிர். இது பலருக்கு விளக்கப்பட்டுள்ளது. இது நிறைய பயனுள்ள வைட்டமின்கள் மற்றும் தாதுக்களைக் கொண்டுள்ளது, அவற்றின் எண்ணிக்கை தக்காளி மற்றும் கத்தரிக்காய்களை விட அதிகமாக உள்ளது, மேலும் இது அஸ்கார்பிக் அமிலத்தின் உள்ளடக்கத்தில் சமமாக இல்லை. மிளகு உங்கள் விடுமுறை அட்டவணையில் எந்த உணவையும் அலங்கரிக்கும், இது ஒரு சுத்திகரிக்கப்பட்ட சுவை மற்றும் நறுமணத்தை தரும்.
மேலும் படிக்க
இனிப்பு மிளகு நடவு பராமரிப்பு

திறந்த நிலத்தில் நடவு செய்த பிறகு மிளகு எப்படி உண்பது?

பல தோட்டக்காரர்கள் தங்கள் சதிக்கு இனிப்பு மிளகு வளர. இந்த பயனுள்ள காய்கறியின் நாற்றுகளை நடவு செய்வது வெப்பமான பருவத்தில் நிகழ்கிறது, எனவே கவனிப்பு தேவை. மிளகுக்கு தேவையான நீர்ப்பாசனம் மற்றும் ஊட்டச்சத்து வழங்கிய பின்னர், நீங்கள் ஒரு நல்ல அறுவடை செய்வதில் உறுதியாக இருக்க முடியும். மிளகு நாற்று எடுக்கும் அம்சங்கள். திறந்தவெளியில் மிளகு சாகுபடி நாற்றுகளை எடுப்பதன் மூலம் தொடங்குகிறது.
மேலும் படிக்க
Загрузка...